Det nya Manhattanprojektet för att rädda USA:s själ

Den 17 januari 2015 samlade Schillerinstitutet i New York för sjätte gången sedan det första mötet den 11 oktober 2014 människor runt teman som är välbekanta för denna hemsidas läsare. Idén med dessa möten är att de ska leda en ny amerikansk folkrörelse för att återskapa den sanna amerikanska drömmen. I klartext innebär det att USA måste återgå till en hamiltonsk kreditpolitik och samarbeta med BRIKS-länderna istället för att som nu, riskera ett tredje världskrig för att ”rädda” de brittiska finansintressen på Wall Street. Temat för mötet den 17 januari löd: ”BRIKS-länderna återupplivar dr Martin Luther Kings dröm: Ekonomisk rättvisa är en oförytterlig rättighet”. Nära 300 deltagare kom till mötet i Manhattans Riverside-kyrka där dr King höll sitt banbrytande tal mot Vietnam-kriget 1967.

Efter en filmvisning av Kings gripande tal från 1967 framförde Schillerinstitutets kör verk ur Händels Messias. På programmet stod sedan:

- Ett videoinspelat bidrag där Lyndon LaRouche uppmanade till ”en mobilisering för vår republik, en uppgift som kräver att vi riktar vår uppmärksamhet på Manhattan i New York, det som var Hamiltons New York City.”

- Helga-Zepp-LaRouche talade om möjligheten att förverkliga ”den underbara visionen om en värld utan krig och terrorism” som dr King och representanter för BRIKS-länderna förespråkar. Början till att förverkliga denna dröm är att se till att de 28 hemligstämplade sidorna ur kongressens undersökning om terrorattentaten den 11 september 2001 frisläpps, slog hon fast.

- Ramsey Clark, USA:s justitieminister mellan 1967 och 1969 talade om ”Martin Luther King, icke-våld, och amerikansk politik idag. Han berättade om sitt deltagande i medborgarrättsrörelsens demonstration i Selma, Alabama i mars 1965 och att han ägnat sitt liv åt att ändra den ohyggliga sanning som dr King uttalade i kyrkan 1967, nämligen: ”Den största våldsleverantören på jorden är mitt land.”

- Thembile Joyini, som representerade FN:s sydafrikanska ambassadör, talade om BRIKS-ländernas verksamhet.

- Ett videoinspelat bidrag från kongressledamoten Walter Jones. Han uppmanade deltagarna att ”fortsätta att slå på trumman” för att de 28 hemligstämplade sidorna ska frisläppas. Jones bad deltagarna att kräva handling i denna fråga av sina senatorer och kongresledamöter.

- Jeffrey Steinberg, redaktör för Executive Intelligence Review höll ett tal med rubriken: ”Det är dags att bryta tystnaden: Vi måste återkalla den olagliga användningen av hemligstämpling från morden på MLK, RFK och JFK och till mörkläggningen av senator Grahams 28 sidor.”

- Jason Ross, redaktör på LaRouche-rörelsens vetenskapstidskrift Twenty-First Century Science and Technology, avslutade mötet med en föreläsning om det ”förlovade land” som BRIKS-länderna håller på att bygga upp . Ross gick igenom de principer som ligger bakom den nya ekonomiska plattform som växer fram i BRIKS-ländernas regi.

Läs mer på engelska och se videofilmerna på talen här