Kinesisk ekonomi vs. Väst

Europeisk och amerikansk dagspress rapporterar i dagarna om glädjeyra på kinesiska börsen. Andra kinesiska siffror har emellertid hamnat i skymundan. Monitor har granskat denna mer relevanta förtigna statistik för en intressant jämförelse med "gamla världen".

Industriproduktionen i Kina ökade med 7,7 procent det senaste året. För USA är siffran 3,3 och för Europa 0,5 procent.

Detaljhandeln ökade 11,5 procent i Kina mot 3,8 procent i USA och 2,3 procent i Japan.

Kapitalinvesteringarna i Kina ökade 15,9 procent från januari till oktober mot 3,4 procent i USA och 1 procent i Europa.

Kinesiska elproduktionen ökade 2 procent det senaste året medan den amerikanska minskat med ca en halv procent per år de senaste fyra åren.

Kinas BNP beräknas för 2014 stiga med 7,4 procent mot ca 3 procent i USA medan Europa tros hålla sig precis över nollstrecket, vilket är mer än vad Japan kan hoppas på.

Infrastrukturinvesteringarna i Kina uppgår i år till 1100 milj-arder dollar, utländska pengar borträknade, mot USA:s 225 miljarder. Enbart i oktober påbörjades 16 järnvägslinjer och 5 flygplatser i Kina.

Det siffrorna vittnar om är dock inte hur otroligt bra det går för BRICS, utan hur katastrofalt läget är i Europa och USA.

Läs hela Monitor och Fysisk ekonomi här: http://www.larouche.se/artikel/monitor-fysisk-ekonomi-december-2014