Kinas nya utrikespolitik för öppenhet och "win-win"

Kinas president Xi Jinping lade fram riktlinjerna för landets utrikespolitik i sitt tal på Utrikesdagarna i Peking 28-29 november. De bygger på det begrepp vi i Väst kallar "den andres väl":

"Med de nya uppgifter i åtanke, som nya förutsättningar kräver av oss, har vi arbetat hårt för att kreativt tillämpa den kinesiska diplomatin i både teori och praktik, framhäva den kinesiska drömmens betydelse och berika det strategiska tankearbetet för fredlig utveckling.

Vi har stått för att odla nya internationella relationer baserade på win-win-samarbete, lagt fram och följt en politik av att försvara rättvisan och bejaka samintressen samt lanserat en ny vision av gemensam, omfattande, kollektiv och hållbar säkerhet.

Vi har dristat oss till att utforma en ny modell för relationer mellan stora länder, lagt fram och praktiserat en politik i vårt närområde av vänskap, uppriktighet, ömsesidiga fördelar och inbjudan liksom Kinas riktlinjer för relationerna med Afrika av uppriktighet, visade resultat, jämlikhet och tillit.

Vi bör vara fullt medvetna om den omvälvande internationella arkitekturens komplexitet och också inse att den tilltagande strömningen i riktning mot en multipolär värld förblir oförändrad.

Vi bör vara klarvakna för allvaret i internationella spänningar och motsättningar; men även inse att fred och utveckling, vår tids huvudströmning, förblir oförändrad.

Vi bör vara mycket uppmärksamma över den ihållande kraftmätningen om den internationella ordningen; å andra sidan måste vi inse att strömningen att reformera det internationella systemet förblir oförändrad.

Vi bör vara helt på det klara med osäkerheten i Kinas närområde men samtidigt inse att huvudströmningen för välstånd och stabilitet i asiatiska stillahavs-området förblir oförändrad.

Vi står fast vid vår position att alla länder, oavsett storlek, styrka eller utvecklingsnivå är jämlika medlemmar av det internationella samfundet och att världens öde bör avgöras av alla länders folk. Vi bör upprätthålla internationell rätt och i synnerhet göra uländernas röst hörd.

Vi bör fortsätta längs öppenhetens win-win-strategi och en sådan i varje aspekt av utrikesrelationer, på politikens, ekonomins, säkerhetens och kulturens områden.

Vi bör söka andra länders förståelse för och stöd till den kinesiska drömmen, vilken handlar om fred, utveckling, samarbete och win-win-resultat. Det vi eftersträvar är både kinesiska folkets välmående och alla andra folks.

Vi bör vårda relationer med andra stora länder, bygga ett sunt och stabilt ramverk av relationer mellan stora länder och utöka samarbetet till andra större uländer. Vi bör stärka enigheten och samarbetet med andra uländer och nära integrera vår egen utveckling med andra uländers gemensamma utveckling.

Vi bör stärka ett resultatstyrt samarbete, aktivt avancera byggandet av Sidenvägens ekonomiska bälte och 2000-talets sidenväg till sjöss, arbeta hårt för att utöka olika parters överlappande intressen och främja win-win-relationer genom resultatorienterat samarbete."

Xi underströk åter ledarskapets målsättningar för två hundraårsjubileer: Fördubbla BNP och per capita-inkomst fram till Kommunistiska partiets hundraårsdag 2020 och skapa ett modernt socialistiskt land fram till Nya Kinas hundraårsdag 2049.

Läs hela Monitor och Fysisk ekonomi här: http://www.larouche.se/artikel/monitor-fysisk-ekonomi-december-2014