Om Tchadsjöprojektet: ”Var utopiska!”

Den afrikanska kontinentens utveckling "kan inte ta fart om man begränsar sig till många små projekt som är politiskt viktiga men nästan alltid bara handlar om lokal självförsörjningsproduktion. Transaqua-projektet är något annat. Det innebär att skapa en mer än 2000 km lång vattentransportväg från syd till nord genom kontinentens hjärta, ett industriellt centrum i den Centralafrikanska Republiken och en östvästlig motorväg som går från kust-till-kust mellan hamnstäderna Lagos och Mombasa och att producera mycket vattenkraftsel för lokala behov."

"Var utopiska" och sätt igång att förverkliga riktigt stora infrastrukturprojekt uppmanades de afrikanska ledarna av den italienske skaparen av Transaqua-projektet, doktor Marcello Vichi i ett brev till det första mötet för den nya Kommittén för Tchadsänkan (LCBC). Doktor Vichis meddelande framfördes på mötet i Tchads huvudstad Ndjamena av Larry Freeman från LaRoucherörelsens amerikanska veckotidskrift EIR. Larry Freeman är medlem i den nya kommitténs grupp av internationella vetenskapliga rådgivare (ISAC - International Scientific Advisory Committee).

Detta Tranaquaprojekt, skrev Vichi, "har man ansett vara ett storhetsvansinnigt, paranoiskt och utopiskt initiativ."

"Kära deltagare, tillåt inte att ert initiativ blir ännu ett förlorat fall. Dra fram det Utopiska kortet. 'Utopiska projekt` är helt nödvändiga för kontinenten om Ekvatorialafrika verkligen vill befria sig från bördan av kronisk fattigdom och inte vill förlora den kapplöpning om global utveckling som andra länder redan för länge sedan har satt igång. Suez-kanalen var på sin tid inte ett mindre utopiskt projekt än Transaqua. En del kommer och köper era resurser, de resurser som ni inte har lyckats utnyttja till er egen förmån. Tillåt er att bli storhetsvansinniga för ett ögonblick! Och gör det för att hjälpa era barn och banbarn", skrev Vichi.

När doktor Vichi hörde att hans meddelande mottagits med stort intresse av mötesdeltagarna, var han mycket nöjd och underströk vikten av att inkludera Kongo i diskussionen. Ett av de stora misstagen som gjordes vid ett FN-stött möte för Tchadsjöns vattenområde tidigare i år i Bologna i Italien, var att man inte ha bjudit in Kongo, sa Vichi, det land som kan leverera vatten för att åter ge liv åt Tchad-sjön. Vichi lät också förstå att det mindre projekt som Bologna-mötet stödde, en vattenöverföring från Ubangi-floden, både är för litet för att kunna revitalisera Tchad-sjön och inte ger något tillbaka till Kongo.

Bakgrund:

1964 grundade de fyra nationerna, Tchad, Niger, Nigeria och Kamerun, Kommissionen för Tchadsjöområdet (Lake Chad Basin Commission - LCBC). Dessa nationer omgärdar Tchadsjön som är den afrikanska kontinentens fjärde största sjö. Tragiskt nog har LCBC inte lyckats förhindra att sjön nästan har försvunnit sedan dess. Den har krympt från att ha varit 25 000 kvadratkilometer, till att idag vara mindre än 2 000 kvadratkilometer, vilket direkt påverkar livet för de 30 miljoner människor som sysslar med jordbruk och fiske i området. Kommissionens ledning idag har en revitalisering av sjön som högsta prioritet. Ingenjör Sanusi Abdullahi, som är kommissionens verkställande chef sedan 2012, hänvisade i sitt tal till doktor Vichis engagemang för Transaqua-projektet och betonade vikten av att förhindra sjöns fortsatta uttorkning. Han avslutade med att be den nya kommittén att svara på det meddelande som Vichi skickat till konferensen.