Sverige är inte längre mot nazism

Tidigare har Sverige alltid röstat för FN:s resolutioner som fördömer nazism och stött Nürnbergstatuterna som kräver att varje land skall ställa alla kollaboratörer till Adolf Hitler inför rätta. I FN den 21 november 2014 var det slut med detta och Sverige lade ned sin röst tillsammans med alla EU-länder. När Margot Wallström i veckan besökte Ukraina var det samma sorgliga visa.

FN-resolutionen som fördömde nazismen och förhärligandet av nazismen stöddes av 115 länder mot tre och gick igenom. Alla EU-länderna lade ned sina röster under trycket från den brittiska krigshetsen mot Ryssland, vilket de fördömdes för av den israeliske representanten. De länder som gick så långt som att rösta emot denna resolution var USA, Kanada och Ukraina, som alla tre hävdade att Ryssland, som förlorade 20 miljoner invånare i kriget mot nazismen, "inte menade det".

Detta öppna stöd för nazism säger något om hur stor krigsfaran är nu. De tre länderna, tillsammans med EU-länderna stöder det faktiska återuppväckandet av den gamla naziströrelsen i Ukraina i en politik som går ut på att opponera mot och provocera den ryske presidenten Putin på varje möjligt sätt. Resolutionen hade nämligen lagts fram av Ryssland, tillsammans med Pakistan, Cuba, Rwanda och andra.

Nu riskerar nazismen att sprida sig från Ukraina till resten av Europa som det ryska utrikesministeriets ansvarige för människorättsfrågor Konstantin Dolgov sa den 25 november till RT: "Det är ingen tvekan om att, om det inte blir någon adekvat reaktion mot den florerande nazismen i Ukraina, och hittills syns ingen sådan reaktion, så kommer denna smitta sprida sig över Ukrainas gränser och sprida sig till andra länder i Europa och vidare."

I Ukraina pressades Margot Wallström av Dagens Nyheter på hur hon skulle följa upp Carl Bildts arbete i Ukraina. Wallström hyllade då Bildt för att han varit så viktig för att lägga upp den [katastrofala, red. anm.] EU-politiken gentemot Ukraina, dvs organiserandet av den nazistledda kuppen i Kiev. Hon fortsatte med att stödja Carl Bildts hets mot Ryssland, även om tonade ned det genom att säga att hon ville sätta etiketter på folk [som han gjorde].

Sedan fortsatte hon med att ännu värre än Bildt driva kravet på ekonomiska "reformer" gentemot Ukraina. Reformer betyder i finansiella sammanhang brutala nedskärningar på levnadsstandarden som motprestation mot lån från Internationella valutafonden. I praktiken förespråkade hon därmed en upptrappad ekonomisk destabilisering av Ukraina ovanpå den politiska. Hon sa själv till DN att Ukrainas ekonomi var "ett svart hål" men lämnade bara en spottstyver på 10 miljoner till varma kläder åt folket i Östra Ukraina.

Precis som med krisen kring Irans kärnkraftsprogram, ISIS respektive ebolan måste Västvärlden samarbeta med Ryssland, Kina och de andra BRICS-länderna för att klara av en lösning. Problemen är för stora med Ukrainas ekonomi och nazistuppsving. Att Västvärlden som Sverige helt ansvarslöst lämnar Ukraina åt sitt öde, kan bli den katastrof som kan utlösa det tredje världskriget.