Saabs Argentinabryderi och BRICS

Västvärlden vrider sig i som ålar kring inför trycket från BRICS-ländernas nyordningar i världsekonomin. Det är ju där affärsmöjligheterna finns medan Europa och USA tryckt på självförstörelseknappen. Wallenbergs flygindustri Saab har ju fått möjligheten att sälja Gripenflygplan till Argentina och spara mycket pengar i den svenska försvarsbudgeten, när fler länder delar på utvecklingskostnaderna. Det vill britterna stoppa med förevändningen att det finns några brittiska delar i planen, framför allt en radar som Argentina i alla fall inte kan lita på om det blir en konflikt om Falklandsöarna. Hur skall nu Wallenberg ställa sig? Är det de gamla banden till imperiet och SEB:s bankintressen som skall överväga? Eller är det industrin Saabs och svenska statens intressen som skall väga tyngst? Och kommer även Brasilienaffären ryka för Saab, om inte BRICS-landet skall kunna samarbeta med sitt allierade grannland?

Saabs insats för att ta tillbaka den utsålda ubåtstekniken från Kockums, kanske blir en flopp om britterna via Wallenberg skall kunna lägga in ett veto mot försäljning till de BRICS-länder som verkligen kan köpa ubåtarna.

Skall Sverige kunna föra en självständig utrikespolitik måste den svenska försvarsindustrin tillbaka i svensk ägo. Det gäller i synnerhet hela komplexet av Bofors, Eskilstuna vapenfabrik och Hägglunds i Örnsköldsvik vilka nu ägs av just det brittiska imperieföretaget BAE, som också Saab samarbetat med.

BAE är den brittiska flygindustri som sedan 1980-talet gjort upp med Saudiarabien om den stora vapenaffären Al Yamama, där "mellanskillnaden" läggs i en gigantisk svart fond för att finansiera den terrorism Saudiarabien sköter åt brittiska imperiet, typ 11 september 2001 och ISIS. Skall det vara Sveriges allierade med vetorätt, så lär vi inte kunna stoppa någon terrorism i världen och inte heller i Sverige. Vi kommer att tvingas fortsätta sluta upp bakom den ondskefulla brittiska geopolitiken som spelar med hela länders och folkgruppers lidande och undergång. Vi kommer att tvingas delta i det Brittiska finansimperiets desperata försök att behålla makten i världen genom att, snabbt innan finanssammanbrottet, tvinga Ryssland, Kina och och deras allierade på knä med hjälp av USA:s militära styrka och iscensatta konflikthärdar. Vi kommer att tvingas se hur de globala spänningarna och konflikterna från Asien och Ukraina kan flytta sig till Östersjön.

Om det krävs att Sverige betalar utvecklingskostnaden för en flygradar, en katapultstol och ett landningställ för att börja lossgöra Saab från den brittiska krigspolitiken, är det ett pris som är väl värt att betala. Om det dessutom kan börja delas med Brasilien och Argentina kostar det ännu mindre. I synnerhet som samarbetet med dessa länder kan öppna upp för samarbete om deras rymdtekniksatsningar.

Saab har länge varit Sveriges teknikmotor ungefär, som det amerikanska månprogrammet var det för det för den mycket större amerikanska industrin. Saabs mirakeltekniker är Sveriges unika chans att vara med i den stora rymdsatsning som BRICS-länderna satsar på med bl.a. en gruvindustri på månen för att utvinna Helium3 för att driva fusionskraften med.

Skulle det dessutom börja ställa Sverige på rätt sida i kampen mot nykolonialismen och deras gamla utpressning av Tredje världen, vore det en verkligt bra neutralitet, i andan från 1770-talets väpnade neutralitetspakt som Sverige var en ledande medlem i för att försvara de amerikanska koloniernas frigörelse och deras rätt till ekonomisk utveckling.

Sverige visade tuffa takter när man tog tillbaka Kockums ubåtstillverkning från tyska Thyssen. Är det dags att påminna Wallenbergfamiljen om det och att de inte är oumbärliga?

Läs vidare om BAE och terrordådet den 11 september 2001 i USA här http://www.larouche.se/nyheter/2008/01/06/bae-arhundradets-skandal