Vinst i vården hjälper Ebolan

Jean Ross, en av ordförandena för det amerikanska sjuksköterskefacket National Nurses United, påpekade den 15 oktober 2014 att det är det vinstdrivande sjukvårdssystemet som är största anledningen till inkompetensen i hanteringen av ebola i USA. Hon intervjuades i amerikansk TV (C-Span Washington Journal). Ross noterade att det är vinsten som bestämmer vilka rutiner kommer att genomföras samt att det är detta som definierar de otillräckliga rutinerna som sjuksköterskorna måste följa.

Ross påpekade att sjuksköterskorna vid Texas Health Presbyterian Hospital i Dallas, där två sjuksköterskor smittades, inte har någon fackförening, utan istället tog kontakt med hennes organisation efter att de beskylldes för brott mot rutinerna. Sjuksköterskan Nina Pham smittades när hon behandlade den ebolasjuke Thomas Duncan och fick skulden för att bli smittad, trots att rutinerna inte var väldefinierade och ändrades hela tiden. Sjuksköterskorna hade i själva verket krävt rutiner. Ross stödde sjuksköterskorna i Dallas och berömde deras mod i att kliva fram och avslöja offentligt sjukhusets interna arbetssätt, trots att de inte skyddas av något kollektivavtal.

Ross sade att även om CDC (folkhälsomyndigheten) hade haft en rutin som var riktig, finns det inte något sätt att garantera att dessa vinstdrivande sjukhus skulle sätta in dessa nödvändiga rutiner, eftersom det är vinsten som styr allt.
- CDC kan göra rekommendationer, men vi har det hälsovårdssystem vi har här i landet. Det är vinstdrivet, och det är tyvärr just vad vi ser, och vissa sjukhus säger det rakt ut: 'Om ni förväntar er att vi skall göra på det och det sättet, så kommer det att driva oss i konkurs!'
- Sjuksköterskor tänker inte så. Sjuksköterskor ser till vad som är bäst för patienten, vad som är säkrast för dem själva och deras medarbetare. Pengar kommer i andra hand. Först måste man ta hand om problemet. Detta har varit ett typfall för oss, ett typfall som säger vilka nationella värderingar vi har.
- Vad sätter vi värde på i detta land? Värderar man patienternas liv och dem som skall vårda dem? Eller är pengarna på raden för vinsten längst ned det man tar hänsyn till mest? Och för sjuksköterskor, beroende på det system vi tyvärr har, verkar sista raden komma först, sa Jean Ross.

Sjukhuset i Dallas som kallas Presby, är ett stort prestigefyllt sjukhus för välbeställda. Dess VD betalas 1,1 miljoner dollar per år. Men de har även tidigare varit kända för ineffektiv behandling av akuta fall som innebär låga vinster. I ett fall förra året, när en person kom till akutmottagningen och spottade upp blod, missade Presby att han hade tuberkulos. De skickade hem honom med antibiotika. Han fick den riktiga diagnosen först två veckor senare i Los Angeles efter att han hade exponerat sin familj samt flygresenärer för sjukdomen.
Thomas Duncan kom till i Presbys akutmottagning. Han hade en temperatur på 39,4 grader och berättade för sjuksköterskan att han hade precis kommit från Liberia för några dagar sen. Hon informerade akutläkaren och Duncan skickades hem. Han gick därmed miste om vård under de livsviktiga första dagarna, då sjukhusvård kan vara avgörande om man överlever.

Intervjun på engelska finns på http://www.cnsnews.com/news/article/melanie-hunter/nurses-union-ebola-re...