Liberalismens diskreta charm: Dödshjälp i Holland bara ökar

Den engelska tidningen The Daily Mail rapporterade den 5 oktober om officiell holländsk statistik som anger att antalet psykiskt sjuka som fick dödshjälp i Holland har blivit tre gånger så många på ett år. Under 2013 dödades sammanlagt 42 människor med allvarliga psykiatriska problem med en dödlig injektion, jämfört med 14 under 2012 och 13 under 2011. Enligt den senaste officiella statistiken har antalet människor som har fått dödshjälp ökat med 15 procent från 4188 dödsfall under 2012 till 4829 dödsfall förra året. Ökningstakten har legat på 13-19 % varje år sedan 2009.

Theo Boer var en som ursprungligen stödde dödshjälpspolitiken som antogs 2001, och utövade sedan tillsyn över dödshjälpsfallen fram tills nyligen, men nu säger han att han hade "helt fel" och att "man är ute på hal is". Den blir allt halare, säger han, och kommer förmodligen att leda till 6000 mord under 2014. The Daily Mail anger att antalet människor som fått dödshjälp utgör tre procent av alla dödsfall i Nederländerna, dock ingår inte den palliativa sederingen (terminal sedation på engelska, en del av Liverpool Care Pathway i Storbritannien) där patienterna får en cocktail med lugnande och narkotiska medel, innan man tar bort mat och vätska.

Om man räknar med dessa dödsfall så skulle dödshjälp ligga bakom vart åttonde dödsfall i Holland. Boer sade att användning av dödshjälp nu har nått en punkt där den inte längre går att styra. Han skrev följande i ett inlägg på lifesitenews.com i juli:

"Under namnet End of Life Clinic har Dutch Right to Die Society NVVE bildat ett nätverk med resande dödshjälpande läkare. Medan lagen förutsätter (men inte kräver) att det finns en relation mellan läkare och patient, där döden eventuellt kan vara slutet på en period av behandlingar och samverkan, har läkarna i End of Life Clinic endast två möjligheter: skriva ut dödliga droger eller avvisa patienten. I genomsnitt träffar dessa läkare en patient tre gånger innan de skriver ut droger för att avsluta patientens liv."

Boer sade att det fanns ett liknande mönster med ökande dödshjälpsfall i USA:s delstat Oregon, Schweiz och Belgien. Läkare i Belgien, där dödshjälp för barn blev lagligt i år, dödar nu i genomsnitt fem människor varje dag enligt den senaste statistiken. Förra året ökade antalet människor som fick dödshjälp i Belgien med 27 procent, skrev The Daily Mail.