IS, ebolan och finanskrisen

Hela östra medelhavsområdet står på randen till en explosion som mycket snabbt kan trappas upp till fullskaligt krig där alla världens makter skulle bli indragna - innefattat de tre kärnvapenmakterna Ryssland, Kina och USA.

Natomedlemmen Turkiet stöder de facto Islamiska statens (IS) operationer i Syrien och Irak, då de hindrar kurder från norra Irak från att komma sina fränder i nordsyriska Kobane till undsättning. Pentagonkällor erkände öppet på presskonferensen den 8.10 att de amerikanska bombningarna mot IS inte kan rädda Kobane och att ett blodbad hotar stadens kurdiska befolkning. Skulle striderna sprida sig till turkiskt territorium kan Turkiet åberopa Natofördragets 5 paragraf och kalla på stöd från pakten.

Bland IS:s ledare återfinns tjetjenska terrorister som redan krigat två gånger mot Ryssland. I nuläget krigar mer än 1000 tjetjenier i Irak och Syrien under deras svarta flagga. En av dem, känd som "Omar tjetjeniern", skryter öppet om att IS:s slutgiltiga måltavla är Ryssland och president Putin. Om Kobane faller kan IS-trupperna dra vidare och nästa måltavla kan bli de kristna.

Lyndon LaRouche lägger skulden på USA:s president Barack Obama: Obama ignorerade under månader generalstabens, den militära underrättelsetjänstens och irakiske premiärministern al-Malikis varningar för IS, redan innan slagen om Falludjah och Ramadi. Genom att vägra att gå i koalition med Syrien och Iran mot IS, då detta inneburit ett närmande mot Ryssland och Kina, förhindrade Obama enda möjligheten att besegra jihadisterna i ett tidigt skede.

Redan nu rapporteras om bråk mellan IS-anhängare och kurder i europeiska städer.

IS är dock inte enda hotet mot civilisatonen. Lika stor fara utgör ebolaepedemin i Afrika. Vad händer om ebola bryter ut i Grekland eller på Lampedusa? Efter åratal av åtstramningspolitik pga finanskrisen är sjukvårdenssystemen i Sydeuropa inte längre rustade för större epedemier.

Lagg därtill hotet om ett återutbrott av finanskrisen. Den 14 oktober ska Europeiska centralbanken ECB tillkännage resultaten från stresstesterna av europeiska banker. Antingen måste man då erkänna massiva förluster och fallisemang eller förfalska böckerna. I bägge fallen får det ödesdigra konsekvenser.

Too-big-too-fail-bankerna har sedan Lehman-krisen 2008 blivit 50 procent större liksom den totala skuldsättningen för stater, banker och företag. Varken i USA eller EU ses dock några tecken på att vilja upphöra med kasinoekonomin.

Målet måste vara att sluta med konfrontationspolitiken och i stället samarbeta med Ryssland, Kina, de andra BRICS-länderna och deras allierade i hela världen. För detta måste naturligtvis sanktionerna mot Ryssland upphävas, vilka hursomhelst grundades på lögner. BRICS är inte i stånd att ersätta USA:s roll i världen, vilket BRICS-ledarna vet, så förutsättningen för EAP:s politik är uppenbarligen Obamas snara avgång.