BRICS-dynamikens nya gigantiska utvecklingsprojekt

Med en kraftig acceleration efter toppmötet som BRICS-länderna höll den 14-16 juli 2014 i Fortaleza i Brasilien tillsammans med de latinamerikanska länderna, har bl.a. följande projekt initierats:

Nicaraguas nya Panamakanal: 9 juli fastslogs kanalens sträckning av landets president Daniel Ortega. Kina hjälper Nicaragua med projekteringen av kanalen, en konstgjord sjö, två hamnar, en flygplats, järnvägen och motorvägen, nya fabriker för cement och stål.

Transkontinentala järnvägen Brasilien-Peru: 17 juli slöts avtal om att Kina skall projektera denna landförbindelse mellan Atlanten och Stilla havet.

Boliviansk kärnkraft och infrastruktur: 16 juli slöts avtal mellan Ryssland och Bolivia om ett kärnenergiprogram, ett vattenkraftverk och ett värmekraftverk. Kina erbjuder samma dag samarbete för en andra boliviansk satellit. 25 september tillkännagav presidenten att Kina skall finansiera ett nytt strategiskt stålverk vid en av världens största järnmalmsfyndigheter vid Mutun i östra Bolivia.

Argentinsk infrastruktur: 12 juli gjordes avtal med Ryssland om den argentinska kärnkraftsreaktorn Atucha III. Den 18-21 juli gjordes avtal med Kina om kraftverket och vattenregleringsprojektet Néstor Kirchner-Jorge Cepernic i Santa Cruz, upprustningen av Belgrano Cargasjärnvägen och den fjärde argentinska kärnkraftreaktorn.

Mexiko ”Norra ekonomiska korridor”: 5 september gjordes avtal om kinesisk finansiering av järnvägsprojektet Nayarit-Chihuahua-New Mexico som ingår i projektet att skapa Iberoamerikas största djuphamn i Peurto Nayarit.

Kina-Indiens samarbetsprojekt: Under president Xis statsbesök i Indien 17-20 september tecknades avtal om ekonomiskt samarbete om thoriumdrivna kärnkraftsteknik kring Indiens och Kinas försöksreaktorprojekt, kinesisk teknik för järnväg, hamnbyggen och vattendirigeringsprojekt samt för den nya järnvägsförbindelsen från Kina till den indiska hamnstaden Kolkata i Bengaliska viken.

Japanska höghastighetståg till Indien: 1 september skrevs avtal om japansk finansiering, teknik och drift av Bullettåg i Indien.

Hamnen Rajin i Nordkorea: 18 juli öppnades den ryskbyggda hamnen i Rajin med den nya järnvägen till Ryssland.

Ryskkinesiska gasledningar: 1 september öppnades första delen av den 4000 km långa gasledningen som avtalades i maj i världens största affärsavtal. 17 september tillkännagavs att ytterligare ett jättelikt 30-årigt ryskt-kinesiskt gasavtal, med en gasledning på en mer västlig rutt, skall avtalas i november.

Maritima sidenvägen och Mekongprojektet: 10 augusti beslutade Kina och Sydosiens länder i ASEAN-gruppen att fördjupa sitt strategiska partnerskap för utvecklingen av dessa projekt.

Sydostasiens största dammbygge: 16 september skrev kinesiska Tre raviners damm kontrakt med Myanmar om att bygga Sydostasiens största damm i Salweenfloden.

Utvecklingskorridoren Kina-Singapore: Första projektmötet den 12 september överenskom om denna utvecklingskorridor från Nanning resp. Kunming i Kina för att med både järnväg och motorväg förbinda Kina, Vietnam, Kambodja, Laos, Thailand och Malaysia med Singapore på Malackahalvöns sydspets.

Egyptens nya Suezkanal: Egyptens president har satt igång bygget av en ny Suezkanal helt finansierad av landets egna resurser. Kanalen skall möjliggöra mötande trafik och innefattar sex tunnlar under kanalen och bygget av nya hamnstäder med 1,5 miljoner arbetsplatser. Den nya kanalzonen utgör slutpunkten för den Maritima Sidenvägen från Kina och Indien.

Kärnkraft i Egypten: 12 augusti lovade Ryssland bistå med bygget av kärnkraftverk i Dabaa på Egyptens nordkust.

Höghastighetståg i Afrika: I juni erbjöd Kina att bygga ett nät för höghastighetståg mellan alla afrikanska huvudstäder.

Kärnkraft i Sydafrika: 17 juni tillkännagavs planerna på att bygga sex nya kärnkraftverk i Sydafrika med största möjliga egentillverkning av komponenterna samt full kontroll på bränslecykeln. Den 28 augusti erbjöd Ryssland samarbete för att att skapa en kärnkraftsindustri i Sydafrika som redan har ett kärnkraftverk i drift och 5,5 procent av världen utvinningsbara urantillgångar.

Stålverk i Sydafrika: 12 september tillkännagavs att en kinesisk stålkoncern tillsammans med Sydafrikas statliga industriutvecklingsbolag skall bygga ett nytt stålverk i Limpopoprovinsen där det finns stora järnmalmsfyndigheter för att i ett första steg producera 3 miljoner ton handelsstål och i senare skede 5 miljoner ton.