Världsordningen efter murens fall: Vila i frid, skriver Guardian

Den s.k. nya världsordningen som proklamerades after Sovjets kollaps, är färdig för begravning och bör vila i frid (R.I.P.), skrev Larry Elliot ekonomiredaktör på den brittiska tidningen Guardian. Frimarknadssystemet har kollapsat och trots sanktionerna mot Ryssland är det Väst som kollapsar, fortsatte han.

Ifall hotet om ytterligare sanktioner, skrev Elliot, "oroar Vladimir Putin, så har han ännu inte visat det. Med eurozonen på randen av en ny nedgång, tror den ryske ledaren att i sanktionskriget mellan en västvärld som knappt lämnat recessionen och ett Ryssland som är vant att dra åt svångremmen, är det Väst som kommer att blinka först. Vare sig han har rätt eller inte, så är en sak klar: Tidsperioden som började med öppnandet av järnridån är slut ..."

"Även om Putin inte har någon alternativ ideologi att erbjuda, har tiderna förändrats", fortsate Elliot. "Nu är det en rörigare, mindre väldefinerad multipolär värld. Det är inte bara dollarns dominans som har utmanats av Rysslands tillkännaggivande av att rubel och yuan kommer att användas i det oljeavtal man har förhandlat fram med Kina. Det är inte bara att vi är tillbaka till inflytelsesfärer. Det är inte ens att regeringarna ingriper mer och blivit mer protektionistiska. Det handlar om att efter konvulsionerna under de senaste sju åren, är det svårt att tänka sig att en amerikansk president, eller vilket Västledare som helst, säger: 'Vi vet vad som fungerar, den fria marknaden fungerar.'"

Elliot avslutar sin artikel på typiskt dräpande brittiskt manér:

R.I.P. nya världsordning.

Född: Berlin 1989.

Död med Lehman Brothers: September 2008.

Begraven i östra Ukraina: Augusti 2014.


Läs hela Elliots artikel här: http://www.theguardian.com/business/2014/aug/31/russia-economic-warfare-rip-free-market-new-world-order