UNESCO hyllar BRICS:s utbildningssatsning

Den snabba ökningen och omläggningen av utbildningen i BRICS-länderna stöds entusiastiskt av UNESCO, FN:s organisation för utbildning och kultur. Irina Bokova chef för UNESCO sa i ett uttalande den 22 september till tidningen South China Morning Post att "BRICS:s satsning på utbildning kommer att förändra världen". UNESCO publicerade samtidigt en rapport om utbildningen i BRICS-länderna vilken underbyggde Bokovas entusiastiska uttalande.

Vid sitt möte i Fortaleza grundade BRICS den Nya utvecklingsbanken och en valutafond. Efter att Bokova hänvisat till detta betonade hon:
- Mindre uppmärksammat, men strategiskt för deras framtid, var deras beslut att samarbeta för att öka takten i utbyggnaden av deras utbildningssystem. Vart och ett av de fem länderna ... har gjort fanomenala framsteg inom detta området under de senaste åren. Genom att kombinera den kunskap de samlat inom utbildningen, och deras kapacitet för innovationer, kan de fundamentalt förändra läget för utbildningen globalt.

UNESCO:s rapport beskriver att alla BRICS-länderna "nu kan ge alla barn grundskola" med nästan fullständig könsjämlikhet. Dett skulle ansetts som ett omöjligt mål för ett årtionde sen. Ungefär 40 procent av ökningen av grundskoleutbildningen i världen åren 20012 och 2013 skedde i Kina, Indien och Brasilien. Nästan hälften av ökningen av högre undervisning i världen var in enbart Kina och Indien. Bokova pekade särskilt på att allmän grundskola hade kunnat genomföras i Kina trots omflyttningen av många miljoner fattiga, som flyttat för att söka bättre jobb och möjligheter.
- Resten av världen borde sitta still i klassen och lyssna, avslutade Bokova.

På BRICS-mötet i Fortaleza planlades ett "BRICS-universitet" och som chef utnämndes Vladimir Filipov från Ryska folkets Vänskapsuniversitet. Filipov sa kärvt i en intervju i augusti till ryska Fredsstiftelsen:

Det som kommer att efterfrågas mest bland universiteten i BRICS-nätverket, är IT-, energi- och rymdteknik.
- Jag tror att Kina, Indien och Brasilien kommer att bidra till ett ökat intresse för naturvetenskaperna - biologi, molekylärbiologi, kemi ... De ämnen som är populära inom OSS-länderna [Ryssland och grannländer], såsom ekonomi och juridik, kommer knappast bli populära BRICS-ländernas utbildningsnätverk.