Kina sätter ribban

"Titta på vad Kina gör på månen, det är vår standard. Det är Kinas program som kommer bestämma mänsklighetens framtid, då vad Kina gör kommer vara en utmaning för hela planeten. Detta är den ultimata utmaningen. Om du inte är på samma nivå som Kinas standard är du ingenting! Det Kina gör kommer staka ut mänsklighetens framtid. Kina har satt standarden för mänskligheten och det är denna standard vi har att hålla oss till"

Lyndon LaRouche, 2.8.2014

Standardaden för mänskligheten är det kinesiska vetenskapsprogremmet att ta fram fusionskraft genom att använda månens helium-3. Kineserna har med detta program satt ribban.

Medan planetens transatlantiska delar hängett sig en sinnessjuk, ovetenskaplig, jordbunden miljöpolitik som kännetecknas av minskad energiflödestäthet har kineserna definierat hela vetenskapsprogrammets uppdrag utifrån rymdforskning. Då helium-3 finns i överflöd på månen men inte på jorden och är mycket kraftigare än alla bränslen till fusion som återfinns på jorden är kinesiska rymdprogrammet helt enkelt solsystemets frontlinje.

Kan vi ta fram fusionskraft baserad på månens helium-3? Det är europeisk forsknings just nu viktigaste fråga.

Försöksreaktorn ITER som byggs i Frankrike är i fara då amerikanska senatens finansutskott röstat mot fortsatt deltagande. Projektledaren Osamu Motojima underströk i en intervju i Nature nyligen vikten av att försöksverksamhet pågår hemma i de länder som deltar för att samarbetsprojektet ska lyckas.

Det amerikanska tillbakadragandet och fusionsfrågans behandling i väst i allmänhet visar på vansinnet att se det som en utgiftspost och inte som mänsklighetens framtid. Tyskland ska med sin energiomställning lägga ned kärnkraften och i stället satsa på energiglesa kol, sol och vind men tänker lyckligtvis behålla stellaratorn Wendelstein7-x i Greifswald, trots miljövänners protester.

Kinesiska Plasmafysikinstitutet uppgraderade den supraledande tokomaken EAST i maj och har i år som mål att förlänga fusionsprocessen till 400 sekunder och framöver h-läge och stabilitet. Vore det inte för indragna anslag skulle vi kunna lyckas med det i ITER också.

Om inget görs kommer europeiska och amerikanska fusionsforskare fly till Kina för att kunna göra nytta. Kinesiska rymd- och fusionsprogrammets fader Ouyang Ziyuan är i full färd med att dra in Japan och Indien i programmet.

Det spelar ingen roll hur mycket det "kostar" att ta fram fusion, det enda viktiga kriteriet är att ta sig dit.

Se videodokumentation och artiklar om det kinesiska rymd- och fusionsprogrammet (på engelska) här: http://larouchepac.com/node/31482

Ouyang Ziyuan, kinesiska rymd- och fusionsprogrammets fader