Varning för tredje världskrig i Svenska Dagbladet

Under hela EU-valkampanjen hölls ett politiskt järngrepp på svenska media att inte tala om den oerhörda risken för världskrig. Varken det eller något tal om ett fortsatt finanssammanbrott fick störa nonsensagendan och den totalregisserade debatten inför "valet". EAP var ensamt om att varna för detta och utestängdes med största beslutsamhet från all mediatäckning och alla bildvinklar trots att EAP under en hel månad stod med en valstuga mitt i Stockholm bland alla riksdagspartierna och deras partiledare.

I detta verklighetsfrämmande debattklimat var det söndagstidningarna för både Svenska Dagbladet och finska Huvudstadsbladet, som fick alla läsare att sätta morgonkaffet i halsen när man på första sidan kunde läsa rubriken "Ert mål är att förstöra Ryssland" I Finland var rubriken "Vill ni vara med och starta ett tredje världskrig?" Det var Sergej Markov, Putins personliga sändebud, som varnade för att "om Ryssland trängs in i ett hörn kan resultatet vara ett tredje världskrig".

Kommentarer från SvD och Hbl är fortfarande officiellt yrvakna och fortsätter hetsen, trots att någon på tidningarna beslutat att låta publicera intervjun så prominent. Journalisten Anna-Maria Laurén talar avledande om att det ryssarna skulle vara oroliga för, är om Finland skulle attackera Ryssland. Ändå hade hon själv valt att inleda intervjun med Markovs uttalande:
- Om Finland vill gå med i Nato borde ni först ta er en funderare. Vill ni vara med och starta ett tredje världskrig? Antisemitismen startade andra världskriget, russofobin kan starta ett tredje. Finland är ett av de mest russofobiska länderna i Europa, efter Sverige och de baltiska länderna.

Det primära ryssarna är djupt oroliga för är att Sverige och Finland alltmer stöder Nato och dess subversiva krigföring mot ryssland. Skulle det komma til medlemsskap och /eller medverkan i Natos kärnvapenstrategi, skulle Ryssland vara direkt existentiellt hotat. De ryska baserna på Kolahalvön med hela ryska flottans ubåtsburna kärnvapenstyrka skulle bli mycket svårare att försvara, än nu när Sverige och Finland utgör en i praktiken kärnvapenfri zon som de facto också sträcker sig in i Natolandet Norge norr om Bödö.

Markovs uttalande präglas också av det i Ryssland, utan att någon svensk politiker noterat det, skett en total förändring av synen på Väst efter den naziststödda kuppen Ukraina. Man talar om att Väst har gått över Rubicon som när Caesar utmanade Rom. Ryssarna har tagit bladet från munnen.

De färgade revolutionerna, mer eller mindre hemligt understödda av vapen och specialtrupper, ses som en aktiv krigföring från Nato. Redan tidigare har Ryssland tvingats rusta upp sitt kärnvapen för att kunna försvara sig mot att Nato flyttar fram sina antirobotsystem med en numera öppet omskriven doktrin att kunna övermanna hela ryska kärnvapenförsvaret.

Det Markov säger ligger helt i linje med vad många strateger säger i Väst. Lyndon LaRouche och EAP har i åratal varnat för den brittiska imperiestrategin att med krig och terrorism destabilisera hela Eurasien med syftet att bibehålla den globala världsdominansen. De stora länderna Ryssland och Kina skall kuvas genom inre oroligheter och fortsätta betala sina tributer till det kollapsande Angloamerikanska finanssystemet. Det Brittiska imperiet, och därmed deras marionetter i ledningen för USA, EU och svenska regeringen och riksdagen, har som mål att förstöra Ryssland, precis som Markov säger och eftersom han säger det betyder det att Ryssland har bestämt sig för att överleva. I stället för att slå av på den ekonomiska utvecklingstakten som Brittiska imperiet och dess allierade vill har ökat takten. alla kan se den nya beslutsamhet i de enorma ekonomiska samarbetsavtal med Kina och andra grannländer, Ryssland gör för att bygga upp den gemensamma ekonomiska styrkan. Man stärker också sin kontroll över sina betalningssystem och frikopplar sig från dollarns och Västvärldens finansiella kontroll.

Det Brittiska imperiets uttalade bestialiska målsättning att minska jordens befolkning till en miljard människor, från dagens sju, gör att de är beredda att riskera även världskrig hellre än att förlora makten.

Nu när ryska eliten bestämt sig att sluta respektera denna brittiska bestialiska politik har de tagit bladet från munnen. Det först då även vanliga svenska och finska mediakonsumenter börjar få höra hur nära ett världskrig alla faktiskt befinner sig.

Se artikeln i finska Huvudstadsbladet här:
svenska/media/Markovs_varningHblSvD.pdf

Läs vidare om det brittiska imperiets åratals förberedelser för att starta det stora eurasiska kriget på http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig
Läs hel Markovintervjun på http://hbl.fi/nyheter/2014-06-08/616261/vill-ni-vara-med-och-starta-ett-...
Se också den svenska versionen av artikeln i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/putins-man-varnar-for-svenskt-rysshat_... liksom SvD:s sammanställning: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/putins-man-varnar-for-svenskt-rysshat_3640114.svd