Ännu en brittisk röst: EU fungerar inte längre

Krönikören Liam Halligan kommer att rösta för att Storbritannien ska lämna EU. Detta skrev han i Sunday Telegraph den 1 juni. Han ansåg att det högst sannolikt snart kommer att bli en folkomröstning om huruvida Storbritannien ska stanna kvar i EU. Om Storbritannien inte kan omförhandla sitt medlemskap i EU i syfte att bli mer oberoende, kommer han att rösta för utträde, skriver han och har därmed ändrat sin tidigare uppfattning att ett medlemskap i EU skulle tjäna brittiska nationella intressen .

Halligan är en stark stämma för att genomföra en bankdelning enligt Glass-Steagall. Det är också EU:s valuta euron som har fått honom att ändra sig. Halligan skrev att den europeiska monetära unionens är fatalt felkonstruerad och att den inte kan repareras:
"Historien visar klart att monetära unioner nästan aldrig fungerar. Medlemsländer gör alltid vad de vill, antingen konsumerar eller sparar de för mycket i enlighet med deras nationella karaktär."

Han skrev vidare att:
"Ja, vi bråkmakare hade rätt. Den gemensamma valutan [euron] var och är en katatstrof, en monetär tvångströja som bakbinder södra Europa och hela kontinenten. Den sprider desperation och ett ständigt växande missnöje. Förtroende för 'status quo'-partier minskar, nationalism är på frammarsch och stora områden befinner sig i ekonomisk stagnation."

Se också: http://www.larouche.se/nyheter/2014/05/30/brittiska-imperiet-eu-klarar-inte-langre-uppgiften