Tremonti i EIR om italienska statskuppen 2011

Förre italienske finansministern Giulio Tremonti har givit en intervju i LaRoucherörelsens internationella tidskrift Executive Intelligence Review - EIR. Tremonti förklarar där bakgrunden till EU:s statskupp mot Italiens 2011 och att frågan, som gjorde att den italienska regeringen tvingades avgå till förmån för teknokraten Mario Monti, var bankstödsfrågan.

- Det var krisen för bankerna i kärneuropa som skapade eurokrisen., säger Tremonti i EIR-intervjun och förklarar att Italien "stod helt utanför" krisen med följande exempel:
- Ifråga om Grekland så riskerade Italien potentiellt 20 miljarder euro. medan tyska och franska banker riskerade 200 miljarder. Den europeiska hjälpen till Grekland stannande i Grekland i en halvtimme. Den gick inte till Grekland och samma gällde för Spanien, Irland med olika prodedurer.

- Striden gällde kvoten, sa Tremonti och syftade på andelen som de olika euroländerna skulle betala till ESM, den Europeiska stabilitetsmekanismen. Italien menade att eftersom ESM blivit en bankräddningsfond och inte en fond för att stöda krisländer, borde kvoten sättas efter hur stor bankernas risk var och i så fall var Italiens kvot närmare 5 procent.

- Hade den förblivit en fond för räddningspaket till stater, som den var från början, då skulle det vara rätt att räkna kvoten i förhållandde till BNP, vilket betydde 18 procent för Italien. Som en bankstödsfond borde den endast vara en procentandel av den finansiella risken. Skulle tyskarna betala 18 procent om de var exponerade till 5 procent? Det var den verkliga historien.

Den ledande italienske professorn i ekonomisk historia vid Milonuniversitetet Giulio Sapelli sa den 14 maj i en intervju på ilsussidiario.net, att den verklige måltavlan var inte Berlusconi själv utan hans finansminister Giulio Tremonti. Denne är en stor förespråkare för bankdelning som lösning på finanskrisen. Sapelli sa åt alla att läsa ett tillägg Tremontis bok "Nödutgången". Det är där Tremonti varnar för den överhängande finanskrisen och kräver att EU inför bankdelning och slutar med åtstramningspolitiken.

Läsom bakgrunden till denna intervju om statskuppen mot Italien 2011: EU:s makt inkluderar regeringstillsättning!

Läs hela intervjun på EIR:s hemsida här https://www.larouchepub.com/other/book_reviews/2014/4122italy_v_euro_coup.html

Läs The EU Coup Against Italy in 2011: 'The Real Target Was Tremonti' http://larouchepac.com/node/30803

Läs också EU's New Imperial Law Targets National Constitutional Courts and Economic Sovereignty http://larouchepac.com/node/30804 även på danska här