EIR:s faktablad om slutet för Obama och brittiska imperieprojeket i Ukraina

EIR har sammanställt ett nytt faktablad om hur historien går mot slutet för Obama och om det brittiska imperieprojeket att använda sig av nazister i Ukraina för att provocera fram ett tredje världskrig

För att presentera det nya faktabladet om hur nazistkuppen i Ukraina genomfördes och hur Obama är på väg att falla används två citat. Det första är av Henry Wallace, vicepresident tillsammans med Franklin Roosevelt under Andra världskriget, som redan 1946 förutsåg Kalla kriget och ett slutligt krig med Ryssland. Det andra citatet är från Lyndon LaRouches rapport om hur Obama nu går mot det förtida slutet av sitt presidentskap, en avslutning som är helt avgörande, om den görs i tid, för att få stopp det brittiska imperiets planer på världskrig med Ryssland.

Henry Wallace, skrev i Soviet Asia Mission, 1946:

"Fascismen under efterkrigstiden kommer ofrånkomligt att driva fram en angloamerikansk imperialism och slutligen krig mot Ryssland."

Lyndon LaRouche, skrev i "Historien går mot slutet för Obama" den, 9 maj 2014:

"Det pågående brittiska imperialistiska försöket att reta upp Ryssland med hjälp av Hitlers gamla nazistorganisation, som sattes upp av Hitler själv i Ukraina, har bara varit en förberedande provokation för världskriget igångsatt av den simple brittiske marionetten, en eländig torped, Amerikas president Barack Obama, för orkestrera en ny version av de så kallade "Balkankrigen" som användes för att få igång Första världskriget. Brittiska imperiet använder helt enkelt sin marionett Obama för att samla ihop styrkorna för ett globalt Tredje världskrig.
Som tur vad finns det de i USA och på andra håll, som avvisar Brittiska imperiets atomkrigsalternativ - även en del i Storbritannien också."

Faktabladet och LaRouches rapport är på engelska och finns på nedanstående länkar:
UKRAINE: What You Need To Know · UPDATED Fact Sheet http://larouchepac.com/node/29691

Updated EIR Fact Sheet: 'History Is Closing In On Obama' & 'British Imperial Project In Ukraine': http://larouchepac.com/node/30784

Se också Ukraine developments, May 15th: http://larouchepac.com/node/30787

EIR:s första faktablad om den nazistiska kuppen i Ukraina finns i denna dokumentationssammanställning: http://www.larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-eu-s-geopolitiska-konfrontationspolitik-riskerar-varldskrig-med-karnvape

Läs mer om den brittiska geopolitiken på: http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig