Kinas president om den Nya Sidenvägen

Kina är ett land där den ekonomiska övergången från kommunismen har fungerat bra, till skillnad från den ryska chockterapin. Kinas regering strävar sedan en tid tillbaka efter utveckling för att höja befolkningens levnadsstandard. Detta kan vara till fördel för oss i Europa, om vi inte fastnar i konflikttänkande.

Kinas president Xi Jinping sade på Nazarbajev-universitetet i Astana, Kazakstan, den 7 september 2013 följande:
"Vi måste utvidga Eurasiens utveckling, som skapar ett ekonomiskt bälte längs Sidenvägen. Kina och de centralasiatiska länderna befinner sig i ett avgörande läge. Vi behöver en bredare samarbetsvision.

När jag tänker tillbaka på [Han-dynastin] kan jag fortfarande höra kamelskällorna eka i bergen och se rökslingor från öknen. ... Idag 2000 år senare kan den antika Sidenvägens folk tillsammans skriva ett nytt underbart kapitel i denna så ofta berättade historia. Nu är ett gyllene tillfälle för utveckling."

Xi är öppen för dialog med europeiska länder:
"Samarbetet Kina-Tyskland innebär ett utbyte och en dialog mellan två stora civilisationer. Från var sin ände av den eurasiska kontinenten har Kina och Tyskland var och en framstående förkroppsligat österländsk och västerländsk civilisation.

Kina och Tyskland utgör Asiens respektive Europas viktigaste ekonomier. En närmare integration ekonomierna emellan och samarbete mellan starka tillväxtpoler i Asien och Europa kommer starkt att främja framväxten av en stor asiatisk-europeisk marknad och tillväxt för hela den eurasiska kontinenten och få en långtgående inverkan på världsekonomin och världshandelsstrukturen."
(Citerad i tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung den 28 mars 2014)

Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan