Helga Zepp-LaRouche – Europas ambassadör till Kina och Sidenvägen!

Helga Zepp-LaRouche, ordförande för EAP:s tyska systerparti Medborgarrättsrörelsen Solidaritet och det internationella Schillerinstitutet, var på besök igen i Kina i februari 2014, där hon kallas "Nya Sidenvägs-Ladyn". Hon föreläste på flera universitet och institutioner om vikten av det eurasiska samarbetet. Zepp-LaRouche blev intervjuad i viktiga kinesiska tidningar och tv-kanaler. Här är den svenska översättningen av hennes svar i intervjun med den engelskspråkiga tidningen Beijing Review som publicerades den 24 mars.

Beijing Review: Vad är dina åsikter rörande Nya Sidenvägens ekonomiska bälte som utkast till regionalt samarbete?

Helga Zepp-LaRouche: Det gläder mig, då det kommer att förvandla hela världsdelen på ett positivt sätt och höja levnadsstandarden för folk där. Det råder en allmän uppfattning i världen, att Nya Sidenvägen bara är början på en mycket större integration av världsekonomin. Initiativet gläder oss mycket, då det är början på en ny epok för civilisationen.

Idén om Nya Sidenvägen bör inte bara sträcka sig till Centralasien, utan göras till ett begrepp för att förbättra hela planetens livsvillkor. Det innebär att tillväxtländerna går en ljus framtid till mötes, då de kommer att bli en del av Sidenvägen och vara med i utvecklingen. Om de lyckas sätta det på dagordningen tror jag vi står på tröskeln till en ny, mycket lovande epok.

I Eurasien finns många inneslutna områden som är svårtillgängliga, då de ännu inte utvecklats vad gäller vattenvägar och järnvägar, då det endast finns grusvägar. Så vi har en massa jobb att göra under de kommande tjugo till femtio åren och jag tror nyckeln är att förändra hur de ansvariga tänker innan det är för sent.

Jag tror vi har nått en punkt i historien där gammalt geopolitiskt tänkande inte längre fungerar. Just nu ser vi ett omedelbart krigshot komma ur utvecklingen runt Ukraina. Försöket att fjärma Ukraina från Ryssland måste ses i ljuset av amerikanska försvarssystem i Polen och Rumänien och Aegis-jagaren som stationerats i Spanien, vilket demonstrerar förstaslagsdoktrinen. Ryssarna har mycket tydligt meddelat att de inte tänker acceptera det amerikanska robotförsvarssystemet vars byggnad är inne i tredje eller fjärde fasen, då dess mål är att slå ut Rysslands andraslagsförmåga. En liknande utopisk politik sker mot Kina i form av luft- och sjöstridsdoktrinen i Stilla havet med illusionen att kunna slå ut Kina utan att de kommer att kunna försvara sig, vilket ju Kina tydligt motbevisat.

Betraktar man hela situationen är vi på väg mot ett tredje världskrig. Det är vår absoluta övertygelse och det har allt att göra med det faktum att det västeuropeiska och amerikanska finanssystemet håller på att sprängas medan stillahavsländerna blomstrar. Finanssystemet kommer att kollapsa. Det kan räddas om man avlägsnar kasinoaspekten i ekonomin. Det är glädjande att inte alla satsar på krigseskalering.

Centralasiens länder måste ta ställning till följande: Kommer de att stödja den enda tillgängliga lösningen, vilket är Nya Sidenvägen? Den normala tanken är att alla etniska och historiska spänningar kommer att överskuggas av frågan om finanskollaps och hot om ett tredje världskrig. Vi måste snabbt ändra paradigm och överge idén om att lösa problem genom krig och sluta tänka i termer av geopolitik. Vi måste fokusera på mänsklighetens gemensamma mål, annars kanske inte någon av oss kommer att finnas mer.

Vi har två miljarder människor som svälter varje dag, mest i Afrika men även i andra utvecklingsländer. Vi befinner oss i en sammanbrottskris. Om mänskligheten ska ha någon som helst framtid måste vi byta till en helt annan typ av samarbete i våra ömsesidigt gynnsamma intressen. Jag tror Eurasiska Landbron eller Nya Sidenvägen har förmåga att förbättra levnadsstandarden i Eurasiens alla inneslutna landområden. Det är en ny fas i evolutionen, då vi, om vi blickar tillbaka på de första människorna för tusentals år sedan, ser att de slog sig ned vid haven och sedan flodsystemen. Det krävdes en rejäl utveckling för människan för att erövra inlandet genom vägar och kanaler mellan floder, och den processen har inte fullbordats än.

Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan