EU: Krigspolitik

Carl Bildt på möte med nazister i Odessa den 13.4 2014. Bakom honom den svartröda flaggan för andra världskrigets Hitlerkollaboratör Stepan Banderas UPA. Bildt stöder EU:s krigsupptrappning mot Ryssland till försvar för Ukrainas delvis nazistiska kuppregering. Carl Bildts kommentar vid den naziledda kuppen i Ukraina var: "Det har gått till på ett lagligt och korrekt sätt."

Länder utanför EU som kan misstänkas vilja föra en annan politik än EU:s åtstramningspolitik utsätts för Tony Blairs regimförändringsidéer. För att genomföra dessa förändringar är alla medel tillåtna. Stöd till och beväpning av jihadister, nazister och andra högerextremister, som bekämpas inom unionen, är regel i närområdet. Resultatet av detta ser vi i Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan och nu i Ukraina. Denna politik är naturligtvis helt samordnad med NATO i enlighet med Lissabonfördraget. Där står: "Unionens politik ... ska respektera de förpliktelser som vissa medlemsstater har enligt Nordatlantiska fördraget (NATO) och vara förenligt med den gemensamma säkerhets- och försvarspolitik som upprättats inom den ramen." Ukraina måste, enligt Bryssel, välja EU-politiken som betyder greklandsbehandlingen, avindustrialisering och fattigdom. Därför stöds en nazistledd statskupp som ledde till att den första regeringen i Europa med nazistiska ministrar sedan andra världskriget kom till makten.

Vi lever i en 40-årig tragedi där vi i Sverige sedan mitten av 1970-talet slutade bygga och planera för framtiden och mer och mer förlitade oss på att leva på spekulationsvinster. Nu handlar allt om att spara pengar och inga investeringar görs för framtiden. Samma politik fördes i Västeuropa och USA med undantag av Västtyskland. När sedan järnridån försvann runt 1990 tvingades Västtyskland och länderna i före detta Sovjetimperiet att införa samma åtstramningspolitik.

När Vladimir Putin blev president i Ryssland år 2000 förändrades allt. Han gjorde slut på åtstramningspolitiken och Jeltsins vanstyre. Reaktionen från NATO och EU blev snabb. Ryssland måste inringas och demoniseras så att dess ekonomiska framsteg inte spred sig. År 2004 fick NATO sju nya medlemmar: Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Rumänien och Bulgarien. Redan 1999 hade Ungern, Tjeckien och Polen blivit NATO-medlemmar. EU gick samma väg och anslöt alla dessa länder 2004, utom Bulgarien och Rumänien som blev medlemmar 2007.

Carl Bildt tog 2009 initiativet till EU:s östra partnerskap för att fullborda inringningen. Till detta inbjöds Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland, samtliga före detta sovjetrepubliker. Idén är att lura in dessa länder i avtal med EU så att de inte frestas att följa Rysslands exempel att avsluta åtstramningspolitiken och börja bygga sitt land. Det är detta som är bakgrunden till dagens kris i Ukraina. Vitryssland hade redan sagt nej till EU. De ville inte utsättas för City of Londons och Wall Streets greklandsbehandling. När det hände drogs planerna för en regimförändring, som fanns på plats inför nästa presidentval, igång i förtid. De senaste 25 åren har enbart USA satsat $5.000.000.000 på att bygga upp en USA-styrd opposition i Ukraina och resultatet ser vi nu med en nazistledd statskupp i Kiev.

Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan