EAP: Utveckla hela världen

Istället för krig föreslår EAP och dess internationella samarbetspartners en utvecklingspolitik för hela världen. Vi föreslår att statens riktade krediter, som blir möjliga enligt kreditsystemet ovan, ges ut av varje enskilt land för att finansiera stora infrastrukturprojekt. Det rör sig om magnettågsnät över hela landet, spårtaxi i städerna, stora satsningar på gruvdrift och tung industri - samt en ny energipolitik baserad på kärnkraft.

Konceptet med utvecklingskorridorer längs det vi kallar Världslandbron är helt avgörande. Med 100-150 km breda utvecklade zoner för vi civilisationen till det som nu är underutvecklade områden. Fattigdomen i världen kan på så sätt helt elimineras inom loppet av en till två generationer.

Världslandbrokonceptet utvecklades av Lyndon LaRouche efter Berlinmurens fall som en strategi för ömsesidig utveckling mellan västvärlden, den före detta kommunistiska världen och den så kallade tredje världen. Industritäta områden i väst skulle knytas samman med befolkningscentra i Asien som ett första steg. Detta kallade vi den Nya Sidenvägen, eller den Eurasiska Landbron.

Att fysiskt öka välståndet och levnadsstandarden för hela världens befolkning, är målet med bankdelning och kreditsystem - och endast med de inledande stegen blir detta tredje steg möjligt. Det är viktigt att förstå att det är här i västvärlden som politiken måste ändras. Resten av världen skulle mer än gärna samarbeta med oss, om vi styrde våra länder enligt de westfaliska fredsprinciper som vi här presenterar. Låt oss bygga en bättre värld genom att fysiskt bygga upp den. Hur det ska gå till kan du läsa om på de kommande sidorna.

Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan