EAP: Satsa på kärnkraft - både fission och fusion

Sveriges framtid kräver att vi har tillgång till massor med energi, om vi inte vill minska folkmängden eller invandringen. EAP vill därför behålla kärnkraften tills det finns ett alternativ, precis som folket i folkomröstningen 1980 beslutade. Det enda alternativet till dagens kärnkraftsreaktorer är - förutom att krossa ekonomin med primitiva medeltidstekniker såsom vind- och solenergi - fusionskraft. Överlevnad kräver dessa krafter.

EAP välkomnade att regeringen den 17 juni 2010 beslutade att ersätta de nuvarande gamla kärnkraftsreaktorerna med nya, då inget annat realistiskt alternativ finns. Det beslutet innebar att regering och riksdag till slut gick på EAP:s linje från 1980, då vi som enda parti krävde att nya reaktorer byggs. Svenska folket hade inte möjligheten att rösta för kärnkraft, men det minst kärnkraftskritiska förslaget vann. Det visar att folket inte nödvändigtvis vill lägga ner landets industri och sänka sin levnadsnivå, trots att energidebatten dominerats av utvecklingsfientliga element (såsom Miljöpartiet och Centerpartiet). Högljudda politiker (främst miljöpartister i vänsterkoalitionen och centerpartister i alliansen) har länge lyckats blockera utbyggnaden av kärnkraften i strid med folkviljan. Det är glädjande att Centern vek sig och gick med på att bygga nya reaktorer nu, fast det måste tillåtas att staten finansierar dessa om de ska bli av. Kompromisser är inte alltid bra. (Detta visar problemet med parlamentariska kompromissregeringar, men det är en annan historia.)

Framtidens energipolitik - fission

Den internationella miljörörelsen överdriver riskerna med kärnkraft. I Fukushima och Harrisburg dog till exempel ingen av radioaktivitet vid olyckorna - fast det vore säkrare att bygga moderna reaktorer istället för att behålla gamla reaktorer av Fukushima-typen. Högtemperaturreaktorn med en härd av bränslekulor har funnits länge och minimerar risken för härdsmälta. Med den snabba briderreaktorn minskar det så kallade avfallet - som för övrigt bland annat används inom sjukvården för att diagnosticera och behandla patienter - till en hanterbar mängd. Svenska forskare på KTH och Chalmers har planer på att bygga en banbrytande försöksreaktor kallad Electra med bridertekniken. En pilotanläggning med en reaktor stor som några resväskor kan vara färdig i Oskarshamn 2020 för en miljard kr. Med den tekniken skulle det använda kärnbränslet kunna återanvändas och mer uran skulle inte behöva brytas.

Framtidens energipoitik - fusion

Vår policy är att behålla fissionskraften, och bygga så många reaktorer som behövs för landets energibehov, och samtidigt snabbt utveckla fusionskraften. Det är en teknik som har alla kärnkraftens fördelar, men inga av dess problem. Energiflödestätheten är vidare flera storleksordningar högre. Detta är avgörande för att förstå vilken energipolitik som är bäst. Åsikter kan vara trevligt att ha, och det är viktigt att alla får uttrycka dessa fritt, men de kan inte ersätta vetenskap.

Den bästa energipolitiken bygger på att ständigt söka efter nästa steg på energiflödestäthetens trappa. Varje resurs tar slut, men människans förmåga att skapa nya tekniker är oändlig. Resurserna är således enbart relativt sett begränsade och utvecklingen vet inga gränser. Som tur är.

Fusionstekniken skiljer sig från fissionskraften i så måtto att den bygger på att man inte delar atomerna utan slår dem samman. Det är den process som solen med framgång använt för att driva solsystemet alltsedan dess uppkomst. Det finns flera sätt att återskapa solens kraft på jorden och det råder inom vetenskapen konsensus om att det är genomförbart med fusion för kommersiellt bruk, bara man forskar på det. Forskningen pågår sedan länge i Sverige och många andra länder, men har hållits på sparlåga och aldrig getts de resurser som krävs för att bygga fungerande testreaktorer. Den har hållits tillbaka av samma skäl som kärnkraftens utbyggnad saboterats. Kina och andra länder som försöker befria sig från den destruktiva miljöpolitiken, satsar stort på fusionskraft.

En genväg till fusion är att använda isotopen Helium-3, som finns i större mängder på månen. Eftersom det är så oerhört hög energitäthet i fusionskraftens råvaror, har det kinesiska månprogrammet inriktats på att studera möjligheterna till utvinning av Helium-3 för användning på jorden.

Det behövs bara vilja och pengar, och med vårt program med bankdelning och införande av kreditsystem är pengar inget problem längre.

Finns viljan att överleva? Det är frågan.


Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan