EAP: Bygg vackra städer!

EAP vill att Sveriges befolkning tillåts växa. Förutom el, transporter och industrier krävs det bostäder. Det är fullt möjligt att bygga nya städer och göra de existerande större och vackrare. Om vi vill ha en familjevänlig politik och ökat barnafödande, samtidigt som vi fortsätter att ha en generös invandringspolitik - vilket vi vill - behöver människor någonstans att bo. Det byggs för lite.

Bygg en miljon vackra bostäder

1960- och 70-talens miljonprojekt syftade till att bygga en miljon nya bostäder på 10 år. Bostäderna blev tyvärr inte så vackra. Med EAP:s nya miljonprogram tänker vi bygga nytt, och riva de fulaste och mest förfallna husen från förra gången, enligt följande:

1. Gröna områden i städerna, så kallade parker. Inte punkthus i skogen.

2. Klassisk arkitektur i slutna kvarter. Funktionalismens ljusinsläppsfetischism har gjort att man inte kan titta på husen utifrån utan att må dåligt.

3. Affärer i markplan som gör staden levande. Detaljplaner som föreskriver blandad verksamhet i kombination med ett aktivt motarbetande av bilismen, inte genom att bestraffa de som kör bil, utan genom att bygga fenomenala kollektiva transportmedel som man föredrar.

Modern kollektivtrafik med spårtaxi

EAP vill bygga ett tätt spårtaxinät i alla svenska städer med mer än 10 000 invånare. Spårtaxin är en billiknande konstruktion som tar en dit man vill, som på räls, i en svindlande hastighet.

Livet i städerna blir skönt. Invånarna möter dagens uppgifter omgivna av skönhet, fyllda med tillförsikt då allting runt dem ständigt förbättras och produktiviteten stiger.

Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan