Kievkuppen: Ryska regeringens vitbok om människorättsbrott i Ukraina

I avsikt att bryta igenom den politiska kontrollen av svenska massmedia och bidra till en oberoende ståndpunkt i frågan om vad som hänt i Ukraina vintern 2013/14, ger eap.nu här länken till den av ryska utrikesministeriet just publiserade 81-sidiga vitboken om brott mot mänskliga rättigheter under och efter kuppen i Ukraina - från november 2013 till mars 2014. Vitboken innehåller en bildbilaga på sidorna 66-81.

Vitboken är på engelska och heter:
"White Book" on human rights violations during and after the coup in Ukraine (through March):
http://eng.news.kremlin.ru/media/events/eng/files/41d4d9d308e6f2ed8a7b.p...