Vi vill ha en framtid för Sverige!

Om Sveriges alla ungdomar kräver magnettåg för hela landet kan det börja byggas direkt. När bankerna var i kris 2008 kunde den statliga myndigheten med några knapptryckningar skapa 400 miljarder kr och låna ut till de svenska storbankerna. En opinion av aktiva engagerade ungdomar som kämpar för att bygga en framtid för Sverige kan, om de bara vet hur ett kreditsystem fungerar, brutalt köra över dagens politik att bara hjälpa bankerna med lån men inte realekonomin. Det trycks hur mycket pengar som helst idag, men de går bara till finansbubblor som kommer att krascha.

För 400 miljarder kr skulle Sverige kunna bygga magnettåg i hela landet på 400 mil enkelspår eller 200 mil dubbelspår. Det är ett oumbärligt sätt att i praktiken befria landet från orättvisor och ojämlikhet och ge alla landets medborgare möjlighet att förverkliga mer möjligheter för livet och arbetet.

Gamla feodala idéer ger möjlighet för några få kring furstefamiljerna och deras förtrogna att tänka ut hur saker kan göras effektivare i produktion och samhälle. Feodalismen besegrades lätt av nationalstater som i stället började ta vara på hela folkets skaparkraft i hela landet. Med uppfinningar som avskaffande av slaveri, allmän folkundervisning, spridning av ny teknik, postväsende, väg- och kanalbyggen kunde nationalstaterna, från när de uppfanns på 1400-talet i den italienska renässansen, mobilisera enorma dolda resurser i befolkningen.

Magnettåg till alla svenska städer och mindre orter skulle höja befolkningens produktivitet över hela landet. Så länge sådana ökade inkomster skapas har investeringen ett realt värde som stärker värdet på de pengar som trycks. Kostnader sänks och inflationen sjunker av en sådan penningtryckning som leder till förhöjd skapandeförmåga hos befolkningen. Ungdomen får en chans att hinna med att återuppbygga det produktionssamhälle som lämnats obyggt och nedrivet av fyrtio års monetaristisk och nyliberal satsning på bankerna och deras bubblor. Det kommer att behövas hundratusentals nya företag och en miljon nya produktiva arbetsplatser. Om magnettågen byggs kanske dagens ungdomar också hinner skaffa barn och ta hand om det växande antalet åldringar.

Idag utarmas landsbygden av marknadstänkandet. Infrastruktursatsningarna görs där pengarna finns även om "rikedomen" mest finns i bubblor. Innan tågen och kanalerna byggdes på 18oo-talet fanns inga marknader där det idag ligger städer. Mobiliseras hela landets dolda resurser kan också problem som bostadsbristen lösas. Med magnettåg där alla orter mellan Stockholm och Göteborg ligger inom en timmes restid kan man bo och bygga i massor av samhällen.

Där det finns färre människor kan magnettågen byggas med enkelspår och mer ägnas åt godstrafiken. En vanlig vagn på 25 meter kan ta 40 ton gods i stället för passagerare och klara frakter precis som vanliga godstågsvagnar. Förenklas vagnarna ännu mer och banan modifieras så att den förstärks och avståndet mellan magneterna minskas, finns även möjlighet att köra det allra tyngsta godset, malmen och timret. Med magnettåg är höghastighetstågen inte enbart till för rika och från punkt till punkt som flyget eller Arlanda Express.

Hela landet kan utvecklas om ungdomar och andra kräver en omläggning till ett stabilt finanssystem säkrat genom bygget av hela landets framtida utvecklingspotential. Ingen makt kan hindra en ny generation som kan styra landet på ett bättre sätt än nu.

av Ulf Sandmark

Läs om den avgörande stridsfrågan detta år för magnettågets framtid: Bygg ostlänken som magnettåg! Trafikverkets höghastighetståg: Dyrt, långsamt, begränsat och sent! http://www.larouche.se/nyheter/2014/05/05/bygg-ostlanken-som-magnettag

Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan