Bygg Ostlänken som magnettåg!

Trafikverkets höghastighetståg: Dyrt, långsamt, begränsat och sent!

Den nya höghastighetsbana kallad Ostlänken som Trafikverket planerar i Sörmland och Östergötland, kommer att kosta mycket mer än en magnettågbana. Tågen kommer att gå hälften så fort. Banan kommer inte att kunna ta gods och den kommer att ta mycket längre tid att bygga. Vad kan en nostalgisk järnvägsbyråkrat mer önska sig än tåg som går på räls? Varför inte direkt gå tillbaka till ångloken?

Trafikverket har äntligen börjat förespråka nya stambanor, sedan länderna på kontinenten hållit på att bygga ett nät nya höghastighetsbanor i 30 år. Det går inte att kombinera höghastighetståg med långsammare trafik. När de snabba tågen skall fram måste banan vara fri. Så fort höghastighetsbanan kombineras med vanliga banor tillsammans med de andra tågen handlar det inte längre om några höga hastigheter.

Därför är Trafikverkets höghastighetståg som skall gå 320 km/tim i toppfart mest en bluff. Den nya Ostlänken skall gå mellan Järna och Linköping och "satsningen" vid Göteborg skall gå från Bollebygd till Borås. Med 28 km för accelerationssträcka upp till 300 och därtill bromssträcka vid varje station blir det inte några långa sträckor i "hög" hastighet. Magnettåget når upp till 300 km/tim efter 4,2 km accelerationssträcka med hjälp av sitt fasta tag mot motorn i rälsen och kan köras i 500 km/tim på så korta sträckor som 30 km. Trafikverket kommer aldrig att komma under en timme från Stockholm till Linköping om man inte väljer magnettåget som tar 27 minuter.

Trafikverket har också kommit på fördelen med att bygga på pelare för att snabba på byggtiden och minimera markåtgången och markkonflikterna. Men när man i alla fall behöver en separat bana på pelare kan man i stället för att lyfta ett tungt tåg använda en femtedel av materialåtgången till en sådan bana för att bygga magnettågbana. Bara för sex km genom Linköping planerar Trafikverket att kosta på 18 miljarder kr. Det räcker för 18 mil för den ena av magnettågets dubbelspår ända från Linköpings Centralstation förbi Norrköping och nästan till Stockholm, eftersom det tystgående magnettåget kan gå på sina standardpelare ända in i städerna.

Låser Trafikverket fast sig vid höghastighetståg på räls för Ostlänken, som nu är i stöpsleven, kommer en långsam utbyggnad pågå i åratal av sådana banor ända tills man kört in i ett berg av underhållskostnader och upptäcker vilken felsatsning det var. De snabba tunga tågen sliter enormt på rälsen och hjulen. Man kommer att förutom alla trafikproblem vid byggandet ihop med de gamla överfulla spåren, snart börja behöva stänga av de nya banorna för underhåll.

Den nya modellen av magnettåget Transrapid revolutionerar kostnaden för magnettågen. Modellen heter 09 och är en utveckling av Transrapid 08 som är den som finns i bruk med sådan framgång i Shanghai. Banorna kostar ungefär lika mycket att bygga som för de rälsbundna höghastighetstågen. Men eftersom magnettåget inte har kontakt med rälsen är slitaget minimalt och underhållskostnaden bara en bråkdel av det rälsbundna tågets och totalkostnaden mycket lägre för magnettåget med en helt annan prestanda.

Om inte Ostlänken byggs med magnettåg, kommer alla framtida passagerare att tro att den heter så för att den beslutats av ett folk med hjärnor av mjukost.

Läs artikeln om varför det behövs ett magnettågnät för hela landet: http://www.larouche.se/nyheter/2014/05/05/vi-vill-ha-en-framtid-for-sverige

Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan

Läs mera om magnettåg på
http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron
http://larouche.se/artikel/bygg-magnettag
http://www.larouche.se/nyheter/2012/09/10/lar-anders-borg-hur-man-bygger...
eller http://www.larouche.se/nyheter/2011/08/04/bygg-magnettag-till-norge-nu

Oberoende sidor som skriver om magnettåg finns på Facebook-gruppen Utred magnettåg i Sverige: https://www.facebook.com/groups/138262075750/
och bloggen http://byggmaglev.se/