EU planerar för imperium

En brittisk statsvetare bekräftar i en serie rapporter att EU har planer på att med hot om militärt våld bli ett imperium, med geopolitikern Halford Mackinders brittiska imperieideologi som förebild. Avslöjandet kommer från SolidarWerkstatt, en fredsorganisation i Österrike, som i sitt senaste nyhetsbrev berättar om en forskare vid namn James Rogers vid Cambridge som under de gångna åren publicerat en rad strategiska rapporter om EU:s imperieplanering.

Rogers är rådgivare till EU:s högsta organ Europeiska rådet och samordnar en rad tunga hjärntruster inom EU för att utveckla en strategi för EU:s expansion. Det handlar om att skapa en framtid där EU är en "superstat ... och en global supermakt" med kontroll över det som Mackinder kallade "det eurasiska kärnlandet"- idén att den som styr över Eurasien också styr världen. Redan år 2009 presenterades en del av dessa idéer i Europaparlamentet i form av ett memorandum. Rogers' hänvisning till Mackinder visar att avsikten bakom EU:s expansion är att återupprätta det gamla brittiska imperiet.

Rogers pläderar för att EU ska få "oinskränkt tillgång till de stora områden som gränsar till EU, t.ex. grannländerna i öster och västliga delen av Ryssland, Kaukasus och stora delar av Centralasien, den arktiska regionen, Afrikas norra del, hela Främre och Bortre Orienten, liksom Indiska Oceanen och sydöstra Asien. Dessa stora områden [Grand Area] omfattar de flesta råvaror som den europeiska ekonomin behöver. Dessutom omfattar området alla viktiga sjöhandelsvägar i Asien, Australien, Afrika samt i Främre och Mellersta östern. Samtliga olje- och gasledningar i Ryssland, Centralasien och Nordafrika, som finns idag eller är planerade, är också med."

I ett av de memorandum som Rogers projektgrupp har publicerat, slås fast att Ryssland "med stor sannolikhet är emot globalisering" och måste omvändas eller hotas med "en militär konfrontation". I ett speciellt "Egmont"-memo från 2011 föreslår Rogers att ett nät av militära EU-baser byggs ut kring hela Grand Area-området med målet att "för det första avhålla utländska makter från blanda sig i länderna i det större europeiska grannskapet; och för det andra att kuva halstarrighet och felaktiga förhållningssätt hos lokala makthavare". Denna utlandsexpansion "skall lära utländska regeringar att känna fruktan". I samma memo går Rogers inte överraskande emot Kinas nya Sidenvägspolitik. Rogers angriper framför allt Kinas politik att bygga ut höghastighetsjärnvägarna.

Ovanstående karta över det planerade EU-imperiet kommer från Rogers´ rapporter, som avslöjats av SolidarWerkstatt. SolidarWerkstatt har många gånger demonstrerat och protesterat mot EU:s och Natos nynazistiska kupp i Kiev.

För länkar och en större bild på kartan går till www.solidarwerkstatt.at : http://www.werkstatt.or.at/index.php?option=com_content&task=view&id=1026&Itemid=1

För att studera den brittiska imperiepolitiken och orsaken till världskrigshotet se: http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig