Ahlin på bättre tankar om nazisterna i Ukrainaregeringen

Socialdemokraternas talesperson i utrikespolitiska frågor Urban Ahlin, som själv tidigare samarbetat med nynazisterna i Svoboda, har kommit på bättre tankar. Han uttalade sig i samband med det ekonomiska bistånd Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt utlovade till Ukraina i en debattartikel i DN den 22.3. Till Ekot sa Ahlin "att socialdemokraterna stöder ett sådant bistånd men att regeringen borde tagit tillfället i akt att markera mot att det högerextremistiska Svobodapartiet ingår I den ukrainska regeringen":

- Vi tycker att det är rimligt att stöda Ukraina med lån men vi gör det inte villkorslöst. Det är viktigt att Ukrainas regering inte förtrampar minoriteters rättigheter. Det är viktigt att de bekämpar korruption och att de gör Ukraina till ett än mer demokratiskt samhälle, sa Ahlin.

Ekot fick Bildts kommentar på detta och med en dragning avvisade han Ahlins krav:
- Nu ställer vi inte några politiska krav av den typen i sammanhanget. Det gör Internationella Valutafonden aldrig.

Dragningen som Bildt gjorde, var att koppla sig till IMF. Även om IMF inte officiellt ställer några politiska krav så kunde ju Bildt och Sverige ställa krav vid sidan av det svenska lånet som var ett tilläggslån till IMF-lånen.

Nu är den stora frågan om verkligen alla partierna i regeringsalliansen fortfarande anser att nazistpartiet Svoboda och Högersektorn i Ukrainas regering främjar demokratiska fri och rättigheter efter att ha sett hur deras riksdagsmän misshandlar den statliga televisionens chef och under hot tvingar honom att skriva på sin avskedsansökan.

Bildt och Reinfeldt däremot, trots den nyliga västbetalta statskuppen med hjälp av nazisternas våldsamma maktövertagande, slog fast i sin slutkläm på debattartikeln "Att Ukraina under det senaste decenniet, trots alla sina svårigheter, kunnat följa en i allt väsentligt demokratisk väg är ett styrkebesked. "

Artikeln beskriver också det konkursbo de övertagit ansvaret för och som nu kommer att sluka miljarder för att hålla under armarna i ett land som med sin nuvarande regering toppriden av nazister kommer att drabbas av fortsatta inre oroligheter och massarbetslöshet. Den "modernisering" av Ukrainas ekonomi, Bildt och Reinfeldt skriver om, är IMF:s kodord för nedläggning av de stora stål, kol och verkstadsindustrierna i fr.a. Östra Ukraina. Det är bara i samarbete med Ryssland som dessa industrier kan hållas igång och en mångmiljonarbetslöshet i Ukraina kan undvikas. Enda utvägen är därför att inkludera Ryssland i krislösningen enligt den plan Cheminade presenterade i sitt uttalande publicerat på larouche.se.

Så här beskriver Bildt och Reinfeldt den ukrainska ekonomiska situation, som EU och Sverige nu skall hålla under armarna med miljardbistånd:

"Sverige är berett att vid sidan av IMF-lån ge såväl bilaterala lån som teknisk assistans. Vi uppmuntrar andra att göra detsamma ...
Detta behövs eftersom Ukrainas ekonomi är i katastrofalt tillstånd. Kommunistårens misskötsel upphörde inte med självständigheten. Landet drabbades hårt av den finansiella krisen 2008-2009 och den ekonomiska utvecklingen har därefter fortsatt åt fel håll. De senaste åren har Ukraina haft ett stort bytesbalansunderskott, en svag tillväxt och kraftiga löneökningar som har urholkat landets konkurrenskraft. Korruption och maktmissbruk har vuxit explosionsartat. I år kan landets BNP falla med uppemot 6 procent. Växelkursen har kollapsat och Ukraina har haft svårt att hitta finansiering på de internationella marknaderna.
Den politiska stabiliteten i Ukraina riskerar att undergrävas om den ekonomiska situationen förvärras ytterligare. Ukraina behöver flera miljarder dollar före sommaren för att klara sina löpande utgifter. Internationella valutafonden, IMF, arbetar ihop med den ukrainska regeringen för att få ett ekonomiskt reformprogram på plats och har också uppmanat andra länder att bidra till finansieringen av programmet. EU förbereder också ett ekonomiskt stödpaket.
Mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen i Ukraina har alliansregeringen förklarat sig beredd att undersöka förutsättningarna för ett bilateralt lån som komplement till lån från IMF. De lån som Sverige skulle ställa upp med förutsätter riksdagens godkännande och skulle vara av samma typ som vi tidigare har beviljat till Irland, Lettland och Island.
Regeringen är också redo att bidra med teknisk assistans till Ukraina, till exempel inom finans-, budget- och skatteområdet samt energieffektivitet...
Ansvaret för att lösa den ukrainska ekonomins kris ligger givetvis ytterst hos den ukrainska ledningen. Omvärldens ekonomiska stöd kommer att åtföljas av krav på att landet tar tag i de enorma problemen med korruption, samtidigt som moderniseringen av ekonomin påbörjas, rättsstaten stärks och ytterligare politiska reformer genomförs. För första gången på många år finns nu en regering i Kiev som är beredd att ta dessa nödvändiga steg."

Dokumentation:

Ekosändningen den 22.3 kl 16:45 (lyssna mellan 2:33 och 4:40): http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4540

Hela texten till Bildt/Reinfeldts debattartikel finns här: http://www.regeringen.se/sb/d/18410/a/236950

Följ dokumentation om Västvärldens stöd till den nazistkuppen i Ukraina här: http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig