Gillesberg om Ukrainakrisen inför Folketingets utrikesutskott

Tom Gillesberg, ordförande för Schillerinstitutet i Danmark, med en delegation av sex aktivister framträdde i ett speciellt möte inför Folketingets utrikesutskott den 18 mars 2014. Mötet bestod i att fem ledamöter av utskottet lyssnade på Schillerinstitutets vittnesmål och ställde frågor.

Tom Gillesbergs vittnesmål var en kort rapport över orsakerna till Ukrainakrisen och vad som bör göras.

Här finns en kort video om vad som skedde och hela talet i utskrift med dess anslutande powerpointbilder: http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1572