Tjeckiens president stöder kanalen Östersjön-Donau

Vid en presskonferens den 26 februari i Europaparlamentet i Strasbourg talade Tjeckiens president Milos Zeman om ett "New Deal" i syfte att få stöd för byggandet av en Donau-Oder-Elbe-kanal (DOE). New Deal var president Franklin D. Roosevelts utvecklingsprogram för att lyfta USA ur 30-talsdepressionen. Projektet går ut på att förbinda Nordsjön och Östersjön med Donau och därmed Svarta havet, genom att bygga flera kanaler som förbinder floderna Oder och Elbe med Donau.

Zeman talade vid ett evenemang i Europaparlamentet som arrangerades av Vojtech Mynar. Denne är ledamot i Europaparlamentet för det tjeckiska socialdemokratiska partiet och har länge stött projektet. I evenemanget ingick en utställning med kartor, bilder, historik m.m. arrangerad av två organisationer som är engagerade i att främja projektet, Plavba a Vodni Cesty (Förening för inre vattenvägar och insjöfart) och Reditelstvi Vodnich Cest CR (den tjeckiska regeringens styrelse för insjöfart). Utställningen har tidigare presenterats i tio städer i Tjeckien som ett led i arbetet med att främja projektet. I evenemanget deltog även ledamöter från Slovakien och Polen, samt tjänstemän från de tre länderna med ansvar för hamnarna och de inre vattenvägarna.

I sitt tal beskrev Zeman DOE-kanalens vikt för hela regionens ekonomiska utveckling och för Europa som en helhet. Han bröt med EU:s dominerande monetaristiska synsätt och talade i fysisk-ekonomiska termer. Han nämnde hur man i USA på 1930-talet inom ramen för Roosevelts New Deal genomförde stora projekt som Tennessee Valley Authority och Hooverdammen och hur de skapade ekonomisk förändring.

Ett citat från en liten broschyr övertygar om varför projektet behövs: "Man borde betrakta DOE-projektet ur våra barns perspektiv, dvs. vi har inte ärvt landet från våra föräldrar, utan lånat det från våra barn. Om vi inte kan genomföra det idag, får vi inte komplicera eller till och med blockera att det genomförs i framtiden. Att sätta stopp för det skulle vara ett allvarligt misstag både strategiskt och ekonomiskt."

Idén om en DOE-kanal är över 500 år gammal, men den moderna fasen inleddes före första världskriget med arbeten som fortsatte under och efter andra världskriget. Efter 1989 har arbetet stannat upp trots att hälften av den 600 kilometer långa vattenvägen är färdigställd. De som främjar projektet arbetar numera för att regeringen ska göra en ny studie och vinna stöd för det från grannländerna, inklusive Slovakien, Österrike, Tyskland och Polen, vilket är de krav som ställs av EU för att det ska kunna listas bland prioritetsprojekten i Transeuropeiska transportnätverken (TEN-T). Polen har redan visat stort intresse för projektet.

Direktörerna i Plavba a Vodni Cesty blev intresserade av att höra att Schillerinstitutet har främjat DOE i 20 år och att Alexander Hartmann skrev om projektet i EIR redan den 9 april 1993. Även president Zeman tog med intresse emot en bunt av LaRoucherörelsens litteratur.