Vitrenko m.fl.: Hur statskuppen i Ukraina provocerades fram

Pressmeddelande från de ukrainska oppositionspolitikerna Natalia Vitrenko, Vladimir Marsjenko och Valeri Sergatjov i Frankfurt den 1 mars 2014

Att skriva under associationsavtalet med EU, som eftersträvades av Ukrainas regering, dvs [Janukovytj-]koalitionen mellan Regionernas parti och Kommunistpartiet, och den parlamentariska oppositionens tre partier Batkivsjtjina (Fäderneslandet), Udar (Slag) och Svoboda (Frihet), skulle störa den ömtåliga balansen mellan EU:s och Rysslands intressen. Ukraina riskerade genom detta avtal att drabbas av kaos genom en förstörelse av den inhemska produktionen, massarbetslöshet och förlust av statlig och nationell suveränitet. Mycket snart efter det att avtalet hade undertecknats, skulle så stora spänningar i Ukraina ha uppstått att hela den eurasiska kontinenten skulle destabiliseras. Därför sköt president Janukovytj och Asarov-regeringen upp undertecknandet av avtalet utan att för den skull ge upp strävan till europeisk integration. Detta var orsaken till den nynazistiska statskupp som sedan länge hade planerats.
President Janukovytjs inrikes- och utrikespolitik hade lett till ett ökande missnöje bland befolkningen och skapade därför gynnsamma förutsättningar för kuppen.
Efter det att oppositionen fördömt Janukovytjs vägran att underteckna avtalet, uppmanade den parlamentariska oppositionen människorna att komma till Kievs Euromajdan. Kuppmakarna utnyttjade civila för att provocera fram konfrontationer mellan demonstranter och polis. Den första konfrontationen organiserades av presidentförvaltningens chef, Ljovotsjkin, och tjänade merparten av de ukrainska oligarkernas intressen [mitt i natten slog polisen med fullt massmediepådrag ned ca 400 kvardröjande demonstranter - red. anm.]. Massmedia, som är i oligarkernas händer, blåste upp provokationen och det ledde till ett enormt stöd i massmedia. Euromajdan leddes avsiktligt i kampen mot regeringen och polisen till att ockupera och plundra regeringsbyggnader, och sedan stjäla milisens och militärens vapen. Efter 1 december förra året var protesterna inte längre fredliga. De leddes av specialutbildade kampenheter beväpnade med molotovcocktails, baseballklubbor, metallstänger, kedjor, yxor och gatstenar. Från och med februari i år var de även beväpnade med skjutvapen. De slagskämpar som stod i frontlinjerna på Euromajdan provocerade medvetet med sin nynazism. Obestridliga bevis för detta är de symboler, paroller och porträtt från deras ideologiska förebilder som de poserade med. Dessa kunde ses av alla utom av de EU-representanter och amerikanska politiker som ständigt kallade Euromajdan för den ukrainska befolkningens fredliga revolt med krav på att avtalet med EU måste undertecknas.
EU:s och USA:s representanter mörkade medvetet Högersektorns roll på Euromajdan och förteg dess terroristiska och nynazistiska karaktär. Deras förljugna rapportering om Ukrainas verkliga situation ledde till att den ukrainska regeringen tvingades överlämna makten till nynazisterna.
Den 21 februari bekräftade Tysklands, Polens och Frankrikes utrikesministrar med sina underskrifter att EU bejakade genomförandet av statskuppen. De krossade därigenom fullständigt de europeiska värdena rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter.
Händelserna i Ukraina trappades upp av Högersektorn till ett inbördeskrig och terror som nu riktas mot parlamentet, politiska partier och alla människor i Ukraina. Om inbördeskriget i Ukraina inte stoppas, kommer det att utvidgas till en global konflikt. EU och Ryssland kommer att dras in i den.
Vi säger att detta kan stoppas endast med omedelbara samordnade åtgärder av Moskva, Berlin och Paris.

Se Natalia Vitrenkos videofilmer om nynazisternas våld: http://www.larouche.se/artikel/vitrenkos-videofilmer-om-de-ukrainska-nynazisternas-valdsaktioner

Läs Natalia Vitrenkos tal, där hon förklarar videofilmerna och dess sammanhang på engelska: http://www.larouche.se/nyheter/2014/02/25/vitrenkos-tal-om-ukrainalaget-pa-presskonferensen-i-paris

Läs Natalia Vitrenkos uttalande den 23 februari på svenska: http://www.larouche.se/nyheter/2014/02/23/vitrenko-attackerar-den-nazistunderstodda-kuppen-i-ukraina

Läs Helga Zepp-LaRouches uttalande om den strategiska bakgrunden till Ukrainakrisen och en dokumentationssammanställning: http://www.larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-eu-s-geopolitiska-konfrontationspolitik-riskerar-varldskrig-med-karnvape

Följ dokumentation om Västvärldens stöd till den nazistkuppen i Ukraina här: http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig