Vitrenko och ukrainska oppositionspolitiker i Frankfurt

Innan striden i Ukraina hade avgjorts till kuppmakarnas fördel, och kampen stod som hetast på Majdantorget i Kiev, bjöd Schillerinstitutet in tre representanter från Ukraina som med förstahandsinformation kunde berätta om krisen där, utan att ta ställning för varken president Janukovytj eller Majdandemonstranterna. Besöket inleddes i Frankrike den 24 februari, och fortsatte sedan till Europaparlamentet i Strasbourg, och därefter till Tyskland och Italien. Delegationen bestod av Natalja Vitrenko, ordförande för Progressiva socialistpartiet PSPU och presidentkandidat 2004, Vladimir Marsjenko, parlamentsledamot 1990-2002 och fackordförande för Ukrainas Arbetarfederation samt Valeri Sergatjov, ordförande för Kievs Rusparti och tidigare ledamot i Odessas regionalparlament. Under resans möten fick många åhörare en ordentlig ögonöppnare genom de filmer de visade från det besinningslösa fascistiska våldet på Majdantorget.

Den första mars höll gästerna en presskonferens i Frankfurts pressklubb om läget i Ukraina i närvaro av LaRoucherörelsens tidningar Neue Solidarität och Executive Intelligence Review. Övrig press uteblev skandalöst nog. Under presskonferensen beskrev de hur kuppen i Kiev iscensatts med hjälp av utländska krafter. Dessa hjälpte nynazistiska organisationer, som oförblommerat arbetar i nazikollaboratören Stepan Banderas fotspår, att ta makten. Flera viktiga poster i den illegitima övergångsregeringen har besatts av medlemmar från dessa öppet nynazistiska organisationer.

Senare samma dag höll Schillerinstitutet ett fyra timmars seminarium i Frankfurt på temat: "Vad sker i Ukraina? Eurasisk utveckling istället för strategisk konfrontation" med de tre ukrainska gästerna som talare.

De sjuttio deltagarna från Tyskland, Schweiz och Holland antog som avslutning med acklamation följande resolution:

"Med tanke på den akuta risken för världskrig kräver vi av Tysklands förbundsregering och internationella organisationer att:

--- inte erkänna den nuvarande regimen i Kiev och inte samarbeta med nynazister i Ukraina

--- undvika konfrontation med Ryssland

--- inleda energiska ansträngningar för att driva på för samarbete och utveckling

Deltagarna på Schillerinstitutets seminarium "Vad sker i Ukraina? Eurasisk utveckling istället för strategisk konfrontation"
Frankfurt, den 1 mars 2014


Se Natalia Vitrenkos videofilmer om nynazisternas våld och läs hur Carl Bildt sa att han inte känner till några antisemiter där: http://www.larouche.se/nyheter/2014/03/03/bildt-quot-visste-inte-om-quot-nynazisterna-i-ukrainas-opposition

Läs Natalia Vitrenkos tal, där hon förklarar videofilmerna och dess sammanhang på engelska: http://www.larouche.se/nyheter/2014/02/25/vitrenkos-tal-om-ukrainalaget-pa-presskonferensen-i-paris

Läs om hur Urban Ahlin stöder nynazisterna i Svoboda: http://www.larouche.se/nyheter/2014/02/28/urban-ahlin-hjalper-ukrainska-nynazister

Följ dokumentation om Västvärldens stöd till den nazistkuppen i Ukraina här: http://www.larouche.se/britternas-stora-eurasiska-krig