Inför primärvalet i Texas: Kesha Rogers leder

Två veckor före primärvalet den 4 mars kom en opinionsmätning från University of Texas poll, som visade att LaRouchedemokraten Kesha Rogers var den ledande demokratiska kandidaten i Texas till höstens senatsval. Med ett stöd på 35 procent ledde hon klart framför sina fyra rivaler.

Detta har lett till en fullständigt hysterisk motkampanj från Obamademokraterna. En rad mycket ohederliga artiklar mot Rogers publicerats. Dessutom har det Demokratiska partiets ledare i Texas skrivit ett brev där han säger åt demokraternas väljare att INTE rösta på Rogers för att hon inte skulle vara någon Demokrat. Orsaken uppgavs vara att hon vägrar att avlägga en McCarthy-liknande trohetsed för president Barack Obama. Kesha Rogers driver sin kampanj och sina framgångar på att omedelbart ställa Obama inför riksrätt. För denna kampanj har hon fått mycket stöd från medborgare men hånats av det demokratiska partiets ledning i Texas.

Partiledningen kallade till ett möte för svarta demokrater i Harris County den 25 februari för att medlemmarna skulle avlägga denna trohetsed till Obama. När Rogers ville delta på mötet fick hon beskedet att hon skulle avvisas pga. att hon bara "till namnet" skulle vara demokrat, att hon inte skulle "dela det demokratiska partiets ideal".

Rogers besvarade detta med att hävda att hon är lojal till USA:s författning, inte till en individ. Sedan sa hon till det demokratiska partiets representant att han „stöder en president som har skadat folket och nationens afro-amerikanska befolkning mer än Bush eller någon annan president i modern tid".

Mötet visade sig bara ha fem deltagare. Hennes kampanjstab drog slutsatsen att Kesha inte är ensam om att vägra avlägga en trohetsed till Obama.

Därefter uttalade sig Kesha Rogers om hur hennes kampanj kommer att drivas fram till det demokratiska primärvalet tisdagen den 4 mars. „Vi har just nu ändrat hela vår strategi i detta krigsläge. Vi befinner oss i en revolutionär kamp," sa hon med tanke på både ukrainakrisen och den ödeläggande torka som drabbats Texas och andra delstater i sydvästra USA. Hon sa vidare: "Men varför? Vi måste genomdriva Glass-Steagall-lagen. Vi behöver NAWAPA, det nordamerikanska vatten- och elprojektet - annars kommer befolkningen i Texas och i resten av landet att drabbas av svält. Under denne president laddar vi upp för ett kärnvapenkrig mot Ryssland. Om folk förstår hur farligt detta är, kan vi avsätta Barack Obama denna vecka."

Redan tidigare har Kesha Rogers framgångar mot Obama varit tydliga: http://www.larouche.se/nyheter/2014/01/15/senatorskandidaten-kesha-rogers-popularare-an-obama