Kina stöder ny kanal Grekland-Donau

Den Eurasiska utvecklingsblocket erbjuder utvägar för de krisdrabbade europeiska länderna, som knappt får någon hjälp av de bankstödsprioriterande institutionerna i EU. Kina har varit mycket aktivt med att stödja stora realekonomiska utvecklingsprojekt i Europa. De senaste är att hjälpa Rumänien och Ungern att bygga ett höghastighetståg och utveckla jordbruket samt flera nu osäkra projekt för att hjälpa Ukraina. Nu vill Kina också förverkliga det sedan länge föreslagna kanalprojektet att förbinda Grekland med Donau.

Stödet för kanalen Morava-Vardar-Axios tar fart. Kanalen förbinder det Centraleuropeiska kanalsystemet kring floderna Rhen och Donau med Egeiska havet och är ett inslag i Schillerinstitutets "Marshallplan för Medelhavsområdet" (se länk nedan). Grekiska redarförbundet för närsjöfarten har gett projektet sitt fulla stöd och har uppmanat den grekiska regeringen att göra detta till ett av sina främsta ärenden under sin halvårsperiod som innehavare av EU-ordförandeskapet.

Redarförbundet organiserade ett seminarium redan den 14 januari i år med en föreläsning av professorn Alkis Corres från Egeiska universitetet där han presenterade kanalprojektets genomförbarhet. I presentationen sade Corres att det finns mer intresse för kanalen nu än någonsin samt att de tekniska förutsättningarna för att bygga sådana projekt har vidareutvecklats avsevärt under de senaste årtionden. Serbien har redan beställt en genomförbarhetsstudie som utförts av det kinesiska statliga byggföretaget China Gezuba Corp som presenterade de preliminära resultaten till Serbiens president Tomislav Nikolic under hans besök i Kina vid slutet av förra året.

Det sägs att kineserna är redo att investera upp till 10 miljarder dollar i lån. Studien är färdig men har inte offentliggjorts än. I rapporter anges det att det 650 km-långa projektet skulle förbinda Donau med en kanal mellan floden Morava i Serbien och Vardar i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, vilket heter Axios när den flyter in i Grekland, och därefter in i Egeiska havet vid den grekiska hamnstaden Thessaloniki. Projektet skulle innebära att elva femstegsslussar samt sju vattenkraftsprojekt byggs längs sträckan.

Kineserna är intresserade eftersom det kompletterar deras utveckling av transportkorridoren från Pireus hamn, där de har hyrt containerhamnen som huvudingångspunkt för varor på väg till Europa. Ryssarna är också intresserade då det kompletterar deras vattentransportnätverk, vilket tillsammans med Ukrainas utgör världens största.

Enligt www.seatrade-global.com berättade redarförbundets ordförande Charalmbos Simantonis för seminariet att hans organisation stödjer projektet:
- En sådan förbindelse kommer att dramatiskt reducera tiden och kostnaden för transporter. Det finns redan avsevärt intresse för projektet från kinesiska företag. Vi vill skapa ett globalt närsjöfartsnätverk med deltagare från EU, Amerika och Asien. Vi har redan diskussioner med närsjöfartsorganisationer i Kanada och USA.

Corres påpekade även att EU och USA är intresserade av negativa anledningar; de vill inte ha rysk och kinesisk inblandning i deras förmenta europeiska imperium.

Se vidare om Stillahavsstrategin i pamfletten: http://larouche.se/artikel/pamflett-bygg-for-framtiden

Se och läs mer om Världslandbroprojekten här: http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron

Läs mer om hur Marshallplanen för Medelhavsområdet här: http://www.larouche.se/nyheter/2012/06/24/marshallplan-for-medelhavsomradet