USA:s politik mot Ukraina bryter mot nedrustningsavtal

USA har i ett avtal kallat Budapest memorandumet från 1994 då Ukraina avvecklade sitt kärnvapeninnehav, tillsammans med kärnvapenmakterna Storbritannien och Ryssland garanterat Ukrainas självständighet och frihet från utländsk inblandning. Obamas mångmiljonstöd till oppositionen och konspirationer för en statskupp innebär att USA brutit detta löfte.

Se mera om nedrustningsavtalet om Ukraina från 1994 på engelska här: http://larouchepac.com/node/29776

Se vidare uttalandet av Helga Zepp-LaRouche och dokumentationen om Ukraina på: http://www.larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-eu-s-geopolitiska-konfrontationspolitik-riskerar-varldskrig-med-karnvape

och i EIR den 6 december 2013: http://www.larouchepub.com/other/2013/4048ukr_eu_refusal.html