Fler bevis för väststödda fula tricks i Ukraina

Bland de fula mediatricks som oppositionen avslöjats med den senaste tiden finns:

- Den nakne mannen som kastats ut i snön av "brutala ukrainska poliser" visade sig vara en man man från ett helt annat sammanhang, som en filmare hade i sitt arkiv och publicerade som en munsbit åt vinklade media.

- Den misshandlade demonstrationsledaren Dmytro Bulatov som visats upp blodig efter en kidnappning och korsfästelse i januari. Innan ukrainsk polis tilläts förhöra honom på sjukhuset flögs han till Litauen. Sedan affären ifrågasatts av olika media har två företrädare för Fäderneslandspartiet, ett av de tre stora partierna som protesterar på Maidantorget, skrivit ett öppet brev till folket där det säger att rapporterna visar att incidenten var fejkad och att ledarna på Maidantoget "sålt sitt medborgerliga samvete".

- Ytterligare ett uppsnappat meddelande från amerikanska ambassaden cirkulerar i ukrainska media. Det är ett SMS från en som heter "Tim" till ledaren för organisationen "Gemensamma saken" med det nazistinspirerade förkortningen "SS" Alexander Daniluk, innan denne flydde till terroristorganisationernas huvudstad London. Tim instruerar honom hur han skall hantera SS-ockupationen av justitieministeriets byggnad och hänvisar till ett tidigare möte med Danilyuk och anger ett telefonnummer som visar sig gå till den amerikanska ambassaden i Kiev.

Läs mer om dessa fula tricks på engelska här: http://larouchepac.com/node/29775

Se vidare uttalandet av Helga Zepp-LaRouche och dokumentationen om Ukraina på: http://www.larouche.se/artikel/helga-zepp-larouche-eu-s-geopolitiska-konfrontationspolitik-riskerar-varldskrig-med-karnvape

och i EIR den 6 december 2013: http://www.larouchepub.com/other/2013/4048ukr_eu_refusal.html

---