Ryssland stöder Ukrainas kärnkraft – EU skulle ha saboterat den

Den 10 januari meddelade Ukrainas energidepartement att man fått klartecken för att låna upp till sex miljarder dollar av ryska banker för att bygga ut kärnkraften. Detta ingick i vad de ukrainska och ryska regeringskommissionerna kom överens om i december. Det var i samma överenskommelse som Ryssland sänkte priset på gas som exporteras till Ukraina med en tredjedel i förhållande till det marknadspris man skulle fått vid anslutningen till EU:s tullavtal. Ukraina hade hoppats på en gasprisreduktion med tio procent men fick alltså 30 procent, pengar tillkärnkraft och dessutom en utfästelse om att Ryssland kommer att investera 15 miljarder dollar i ukrainska statsobligationer. Idag härstammar 50 procent av Ukrainas elförbrukning från kärnkraftsel.

- Ukraina kommer att använda den ryska teknologin p g a dess goda tekniska egenskaper, uppgav den tjänsteman som är ansvarig för samarbetet med Ryssland Valeri Munijan och fortsatte:
- Det är den fjärde generationens teknologi, med en mycket höggradig säkerhet och den är kompatibel med de teknologier som redan finns i Ukraina eftersom ursprunget är detsamma, nämligen utvecklingen av atomenergi i Sovjetunionen.

I bjärt motsats till Rysslands inställning krävde EU att tre f d öststater, Bulgarien, Slovakien och Litauen, måste stänga åtta kärnkraftreaktorer för att kunna bli EU-medlemmar, och detta utan att ta minsta hänsyn till de drastiska ekonomiska följder som detta ledde till i respektive land. Bulgarien hade med sitt enda kärnkraftverk både tillgång till billig el i hemlandet och inkomster från elexport till fem andra länder, bl a Italien.

EU:s gröna avindustrialiseringspolitik hjälper bara de internationella finansspekulanterna som har skapat nya finansbubblor elhandel, vind- och solenergibranschen och dessutom plundras elkonsumenterna. Det ruinerar både Väst- och Östeuropa. Detta är ytterligare en orsak till att lämna EU, eller att, i vilket fall som helst, inte ansluta sig.