Amerikanska bankföreningens brev mot Glass-Steagall

- Wall Street gör vårt jobb åt oss, sa en av de delstatspolitiker som fått brev från Amerikanska bankföreningen (ABA) med ljusblå lögner mot både Glass-Steagall och ett kreditsystem för att sätta fart på infrastruktursatsningar. ABA hjälper till att uppmärksamma frågan om bankdelning genom sina brev till många deltagare, möjligen alla, inför andra adventshelgens stora nationella konferens för amerikanska delstatskongressledamöter (NCSL). Frågan om bankdelning vållade en stor politisk strid på vårens stora möte för NCSL. En ny motion för Glass-Steagall har lämnats in till helgens möte.

Dessutom håller Wall Street på att i förebyggande syfte kontakta och hota de av den federala kongressens ledamöter, som ännu inte skrivit på för att bli medmotionärer för Glass-Steagall.

Inget kan göra det mer tydligt att Wall Streets kriminella bankirer, i striden om Glass-Steagall, känner sig hotade av konkurs. Just vad Lyndon LaRouche har hävdat de senaste tre åren.

ABA:s brev visar att Wall Street följer mobiliseringen för Glass-Steagall så i detalj att de kan rapportera om saker som ännu inte blivit offentliga. Brevet visar också att bankerna nu är så förälskade i alla de "bankregleringar" de vägrar att följa, särskilt Obamas finansreform Dodd-Frank, så länge den kan hindra återinförandet av Glass-Steagall.

Dokumentation: The ABA Letter to State Representatives: http://larouchepac.com/node/29097#