USA:s katastrofala nedgång under Obama

Sedan Obama tillträdde har det skett en katastrofal försämring av den ekonomiska situationen för alla delar av den amerikanska folket med undantag för de superrika.

Realekonomins sammanbrott

På en av de internetkonferenser som Lyndon LaRouche håller varje fredagskväll presenterade han och hans medarbetare en dramatisk illustration av realekonomins sammanbrott med hjälp av 16 diagram. (http://larouchepac.com/webcasts/20131115.html) De beskrev bl.a. finanssystemets tillväxt och minskade utlåning till den reala ekonomin. Det tog upp manipulationen av arbetslöshetsstatistiken, nedgången i levnadsstandarden, prishöjningar, den drastiska minskningen matproduktionen, hur 47 miljoner amerikaner är beroende av matkuponger (som Obama just skurit ned så att de kommer att sakna matkuponger för en vecka per månad).

Budgetstopp och Obamacare

Misstron mot Obama var därför stor redan innan han inlät sig i budgetstoppet i ett spel mot med republikanerna och för att bereda marken för nya räddningspaket till Wall Street. När sedan hans sjukvårdsreform Obamacare rullades ut, brast förtroendet totalt för Obama i det amerikanska folket. Liksom många andra rapporterar Helga Zepp-LaRouche därifrån att det är vad amerikanerna nu allmänt talar om.

93 miljoner, ungefär hälften av amerikanerna som hade sjukförsäkring, håller på att bli av med den, trots Obamas löfte om motsatsen. Miljoner får nu meddelanden från sina försäkringsbolag om mångdubblingar av avgiften, ibland 500 procent. Andra blir av med den och ibland också sina jobb eftersom företag under 50 anställda slipper betala och inte heller för dem som arbetar deltid.

Av de 30 miljoner amerikaner som inte hade sjukvårdsförsäkring har 9 miljoner inte råd trots subventionen. Resten har så svårt att registrera sig på den beryktade hemsidan att de riskerar böter.

Obamacare storkovan åt Wall Street

Det står nu klart Obamacare är till för att rädda Wall Street, vars stora försäkringsbolag kan håva in 300 miljarder per år i höjda försäkringspremier och 200 miljarder från det statliga stödet till hittills oförsäkrade. De sammanlagda 500 miljarderna är i klass med det stora bankstödspaketet 750 miljarder (TARP), men är dessutom per år. Dessutom ingår bankernas åtstramning i paketet. Nittio procent (!) av alla sjukhus på landsbygden skall läggas ned. Obamas ökända dödspanel skall ta bort vård efter nazisternas kriterier om "onyttiga ätare". De som inte kan jobba, dvs. småbarn, handikappade och gamla, skall förvägras "dyr" vård.

I Sverige börjar allt fler inse att Obamacare inte är en svensk sjukvårdsförsäkring. Det fanns ett sådant förslag från den demokratiske kongressmannen John Conyers att utvidga Medicare, den allmänna sjukförsäkringen för pensionärer, till alla medborgare. Det stöddes av många demokrater och även LaRouche, men Obama ville hellre rädda Wall Street än fattiga amerikaner.