Dag Hammarskjöld och Kennedy

En artikel och videofilm på www.larouchepac.com/jfk belyser Kennedys kamp mot den brittiska imperiepolitiken. Den analysen tar också upp Kennedys kamp mot kolonialmakterna i speciellt Kongo och ställer mordet på Dag Hammarskjöld i en ny dager. Det framgår tydligt att Hammarskjöld hade samma fiender som Kennedy.

Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare och mördades den 17 september 1961 genom att ett militärflygplan sköt ned hans plan när det skulle landa i den brittiska kolonin Nordrhodesia. Sverige har aldrig vågat utreda detta mord på en av våra internationellt sett största politiska ledare av underkastelse mot det brittiska imperiet. Sveriges osjälvständighet har gjort landet sårbart för senare politiska attentat.

Den svenske flygkapten Göran Andrée kom till nedslagsplatsen dagen efter tillsammans med en FN-chef i Kongo och den svenske konsuln Bengt Rösiö. Andrée såg kulhål från 20 mm ammunition i flygplanskroppen och skottskador hos de omkomna men hans vittnesmål tystades aktivt ned av svenska UD som sände telegram till Rösiö om han skulle "se till att den där flygaren höll mun". Trots det vittnade Andrée om sina iakttagelser i en artikel i Svenska Dagbladet den 26 september 1961 och igen den 20 september 1992. En ny ideell Hammarskjöldkommission har bildats 2012 och förhoppningar har väckts om att svenska myndigheters tystnad om orsaken till mordet skall hävas.

Mycket har skrivits om att CIA och därmed indirekt även Kennedy skulle ha legat bakom morden på Kongos första president Patrice Lumumba och på Hammarskjöld. LPAC-artikeln visar hur Kennedy stödde frihetskampen i Afrika redan som senator i Kongressen och hur han under presidentvalkampanjen påbörjade ett samarbete med afrikanska befrielseledare som Sekou Touré och Lumumbas mentor Kwame Nkrumah. Lumumba mördades tre dagar innan Kennedy installerades som president den 20 januari 1961, eftersom man visste att Kennedy aldrig skulle tillåta det. Att Kennedy inte hade kontroll över underrättelseorganen framgår tydligt av deras medverkan i mordet i Dallas på honom själv.