Obamacare i EU-tappning

LaRouche.se har legat i medias framkant vad gäller den europeiska rapporteringen om den sanna, mordiska innebörden av den vårdreform USA:s president Barack Obama och hans nazistkolleger i Kongressen försöker pådyvla landet.

Vad gäller läget i EU har en protestvåg uppstått i de delar av EU, Portugal och Grekland, som nu är måltavla för samma folkmordspolitik till vårdreform som i USA.

Portugisiska Socialdepartementets förordning från 30.10, att cancer- och ögonbehandling som klassas som "innovativ", dvs inte förekommer allmänt, endast får bedrivas på tre svåråtkomliga "Specialiserade centra" (CEUEM), har utlöst en storm. Departementet avser trots det göra detsamma för dialys samt aids- och tuberkulosbehandling.

Ransonering av dyr medicin för utvalda diagnoser (inledningsvis cancer, HIV och reumatism) infördes i september 2012 för att uppfylla EU:s och IMF:s villkor för att låna pengar. Förordningen signalerar alltså egentligen bara att det gångna årets "förklädda" ransonering håller på att systematiseras.

Portugisiska läkarförbundet kräver nu i ett brev undertecknat av 65 onkologer att dekretet som ransonerar medicinerna och dömer patienter i landets utkanter "till döden" rivs upp. Brevet tillägger att Portugisiska läkemedelsverket INFARMED "i flera fall i åratal" medvetet förhalat godkännanden av nya dyra läkemedel. En "uttalad och oacceptabel form av ransonering".

Förbundets ordförande dr José Manuel Silva manar i ett offentligt upprop både läkare och patienter som nekats medicin att kontakta Förbundet som han lovar ska gå till domstol i alla fall där läkemedel förvägrats på annat än teknisk och vetenskaplig grund. Neka tillgång till behandling på administrativ eller byråkratisk grund "utgör fall av ransonering och det är otillbörligt", fastslår dr Silva.

Frågan debatterades i måndags (18.11) på TV-kanalen RTP. Socialminister Paulo Macedo (bankir till yrket) insisterade på att dekretet inte kommer rivas upp utan göras om så att läkare utanför CEUEM kan ansöka om tillstånd hos dessa att få skriva ut medicinerna.

Atens läkarförbund kallar med rätta Greklands socialminister Adonis Georgiadis "ekonomisk mördare" och regeringens sjukvårdspolitik "mordisk".

Georgiadis, med en fot i högernationalistiska LAOS och en i rumsrena Ny Demokrati, har lydigt utfört EU:s och IMF:s folkmordspolitik mot landet.

Pga villkoren för EU:s och IMF:s lån har 6,3 miljoner greker (60 procent av befolkningen), till följd av fattigdom och arbetslöshet, fallit ur sjukförsäkringssystemet EOPYY. Det har lett till ett hål på 1,2 miljarder euro som ökar varje månad och oklarheter huruvida de utförsäkrade alls har rätt till vård. Privata sjukhus tar inte längre ens emot försäkrade EOPYY-patienter. Läkare och laboratorier väntar också sedan upp till ett år på betalningar.

75 procent av alla grekiska patienter har svårt att betala för sin medicin. Hälften av alla kroniskt sjuka saknar tillgång till läkare och deras läkarbesök har minskat med 30 procent. En tredjedel av alla som går på medicin minskar ned doseringen på eget bevåg för att den ska räcka längre. Medellivslängden har minskat från 81 till 78 år och kommer att fortsätta ned så länge EU och IMF får hållas.