Tore Fredin citeras i samband med ny bok om Kreuger

Filmaren och författaren Nikola Majstrovic har just givit ut boken: "Sanningen om Kreugerkraschen. Så fälldes en svensk gigant" (2013). Han har från 1964 fram till 2002 arbetat vid Sveriges Televisions avdelning för nyheter och fakta. Efter att i många år försökt få journalister att skilja sant från falskt, har han nu, när han själv skrivit denna bok, fått fram vad som hände med Ivar Kreuger.

Boken visar återigen på hur Ivar Kreuger mördades och bestals på en av Europas största företagskoncerner. Författaren har ställt upp argumenten för och emot så att läsaren själv kan bedöma.

En recensionen av boken har gjorts på Bankrättsföreningens hemsida. Se: http://www.bankrattsforeningen.org.se/Ledaren4/ledaren833.html

I recensionen citeras Tore Fredin som i sin banbrytande bok om den moderna svenska historien satt in Kregermordet i både sitt svenska och internationella sammanhang. Fredin grundade LaRoucherörelsen i Sverige - EAP. Boken han skrev var "Sverige - en synarkistisk modell" som finns att köpa i bokform från Förlaget Ny Solidaritet (200 kr). Beställ på larouche@nysol.se

Fredins bok presenteras och kan också delvis läsas på:
http://larouche.se/artikel/sverige-en-synarkistisk-modell-0
http://www.larouche.se/program/bekampa-oligarkin/sverige-synarkisktisk-m...