Sveriges Rysslandpolitik slår bakut

Den svenska försvarspolitiken har gjorts till en bricka för ett globalt angloamerikanskt geopolitiskt spel som har fört världen till randen av ett kärnvapenkrig flera gånger under de senaste åren. Eftersom krisen mest har drivits till sin spets i Sydvästasien och senast om Syrien har den svenska försvarsdebatten rullat på utan man uppmärksammat att även Nordeuropa riskerar dras in i ett världskrig. Sveriges militära läge har åtskilts från resten av världens och ännu mindre satts i sitt sammanhang med finanskrisen.

Så länge Rysslands, Kinas, Indiens och Tredje världens ekonomier snabbt byggs upp, och Västvärlden väljer att inte göra det, håller maktförhållandena i världen på att drastiskt förskjutas. Det blir en tidsfråga innan finanskrisen har avgjort det till Västvärldens nackdel - och nu är finanskrisen akut. Eftersom Västvärlden bestämt sig för att inte lösa finanskrisen, återstår bara ett trängande behov att tvinga fram avgörande eftergifter från alla dessa alternativa maktcentra till det förhärskande globaliserade finanssystemet. Västvärlden med brittiska hjärnor och amerikanska muskler bedriver därför en global kapplöpning för behålla makten genom att överallt tvinga fram regimer som accepterar de ekonomiska självmordsdiktaten.

Ryssland, Kina och Indien, med stöd av från många tredje världens länder, har upprepade gånger sagt ifrån att de vill driva sin egen ekonomiska politik och att länder som Syrien och Iran också måste få det. Allteftersom de har sett stegrade politiska, ekonomiska och militära påtryckningar för regimförändringar, har de allt tydligare markerat att de tänker försvara sin suveränitet även det kommer till militär konfrontation. Nu har Ryssland sagt ifrån igen. Denna gång har de satt in den svenska försvarspolitiken i det sammanhanget.

Det borde det vara en väckarklocka att Sveriges och Finlands försvarspolitik jämförs med illegala aggressionskrig och terrorism. Det skedde den 3 november i en artikel skriven av den ryske kommentatorn John Robles på websidan Rysslands röst: "USA/NATO fortsätter sina försök att flytta fram sina intressen med styrkeförmågor och militarisera tidigare neutrala och fredliga länder och regioner som t.ex. de skandinaviska länderna och t.o.m. Arktis. USA/NATO:s försök att flytta in i Arktis är en tydlig strategi att skaffa sig resurser och territorium genom styrkeförmåga. Något som är lika illegalt som deras aggressionskrig och Bushdoktrinens preventiva krig."

Sveriges och Finlands ändrade neutralitetspolitik och allt närmare samarbete med Nato har blivit en av utgångspunkterna för varför Ryssland har gjort en stark markering att sluta söka vädja till Nato om samarbete. Det ingår i en rad punkter om hur Nato flyttar fram sina militära styrkor, inklusive Natos robotsköld som snabbt kan omvandlas till en del av Natos strategi att övermanna de ryska kärnvapenstyrkorna. Det jämfördes också direkt med Saudiarabiens hot att störa den kommande olympiaden i Ryssland med islamistiska terrordåd. Detta är ett hot som åtminstone ryssarna ser som aktiverat, sedan de anglosaudiska islamska terroristerna genomfört ett bombdåd mot en buss i den för ryska försvaret symboliska staden Stalingrad, numera Volgograd.

Enligt Rysslands röst är detta några av utgångspunkterna till att president Putin bestämde sig för att i tysthet att lägga ned den arbetsgrupp med deltagande från flera av ryska regeringens ministerier med uppgift att söka samarbete med Nato. I stället har Ryssland bestämt sig att förlita sig på sin militära förmåga och börja tala klarspråk.

Samma slutsats har tydligen även Kina dragit, vilket framgick av deras beslut att den 28 oktober för första gången berätta om sina strategiska ubåtar och deras förmåga att med kärnvapen kunna angripa den amerikanska Västkustens befolkningscentra, samtidigt som de landbaserade kinesiska robotarna över nordpolen kan nå den amerikanska Östkustens städer.

Både Ryssland och Kina känner sig uppenbarligen så hotade att de varnar för att de tänker försvara sig. Den svenska politiken att alltmer lämna den gamla neutraliteten har därmed slagit fullständigt bakut och bidragit till att drastiskt öka krigshotet till randen av ett kärnvapenkrig.

Läs Robles artikel på engelska: http://voiceofrussia.com/2013_11_03/President-Putin-ends-Russia-NATO-ABM...
http://www.globaltimes.cn/content/820840.shtml#.Unj3dFP9ypq
http://english.peopledaily.com.cn/90786/8443017.html
http://larouchepac.com/node/28756