Istället för Lampedusa: Transaqua!

Fartygsolyckan utanför Lampedusa och nästan dagliga rapporter om hur andra flyktingar drunknar i Medelhavet på väg mot Europa, utgör sinnebilden för läget i världen. Hela världsekonomin håller på att kantra och i stället för att rädda människorna låter man dem gå under. EU håller på att införa afrikanska förhållanden i Grekland. EU-kommissionären Vivian Reding på besök i Stockholm och EU-minister Birgitta Ohlsson förespråkar att ungdomar utan jobb skall bli ekonomiska flyktingar till länder i Europa där det finns jobb. Om inte levnadsförhållandena i Afrika och i resten av världen förbättras, kommer vi alla att bli flyktingar, men utan någonstans att fly till.

Förslagen till åtgärder i den stora debatten efter Lampedusakatastrofen har handlat om att ändra reglerna för flyktingarna till Europa. Nu tvingas Sydeuropa bära bördan för hela EU eftersom regeln är att asyl skall sökas i det första land flyktingen kommer till. Även om det är viktigt att ändra dessa regler så är det inte lösningen för desperata flyktingar från krig, hunger och fattigdom i sina hemländer. Något avgörande måste göras åt grundorsakerna.

LaRoucherörelsens trestegsprogram innehåller följande steg 1) Bankdelning, 2) Kreditsystem och 3) Stora projekt. Med detta program applicerat av alla nationer åstadkoms ett globalt New Deal som kan sätta alla arbetslösa i världen i fullt produktivt arbete. För Centrala Afrika finns det genialiska Transaqua-projektet som ska avleda 5 procent av Kongoflodens vatten till Tchadsjön i Sahara, som håller på att torka ut.

Det var 1972 som ett italienskt konsultbolag, Bonifica-gruppen, med Vatikanens stöd startade en projektstudie för en 240 mil lång inlandskanal, som skulle gå från Kivuprovinsen i östra Zaire mot nordväst till den snabbt krympande Tchadsjön. Den självrinnande kanalen är tänkt att leda en årlig vattenmängd på 100 km3, motsvarande nästan 2 ggr Nilens flöde, till det område i södra Sahara där ökenspridningen härjar som värst, nämligen Sahelbäckenet. Kanalen genom centrala Afrika kommer att bli en livsviktig transportled för tunga transporter. Transportmässigt beräknas tio länder - Niger, Nigeria, Tchad, Centralafrikanska republiken, Kamerun, Zaire, Rwanda, Uganda och Kenya - kunna dra fördel av kanalen och dess vatten. Dessutom skulle en serie kraftverk i kanalen, främst på gränsen mellan högland och lågland i Centralafrikanska republiken, kunna producera 4 GW el, eller motsvarande fyra stora svenska kärnkraftverk!

Fullt utbyggd skulle kanalen kunna tillföra vatten för konstbevattnad odling norr och väster om Tchadsjön på 5-7 miljoner hektar i ett område där 20 miljoner afrikaner hotas av svält om inget görs för att stoppa det.

EU:s kriminella politik bevisades konkret två dagar innan flyktingbåttragedin inträffade, när EU-kommissionen skickade svar till en förfrågan från Italienska EU-parlamentarikern Cristiana Muscardini angående det avgörande vattenprojektet Transaqua. EU-kommissionen svarade att den inte stödjer projektet på "miljö"-grunder, trots att projektet skulle rädda Tchadsjön och rädda livet på miljontals människor och djur i Sahelregionen i Afrika.

Läs mer om Transaqua på http://larouche.se/nyheter/2010/10/01/nawapas-syster-i-afrika-transaqua

Se LaRouchePAC-filmen om Transaqua http://larouche.se/nyheter/2010/09/23/se-filmen-om-afrikas-utvecklingspr...

Transaqua ingår LaRoucherörelsens Marshallplan för Medelhavsområdet: http://www.larouche.se/nyheter/2012/06/24/marshallplan-for-medelhavsomradet

Läs mer om LaRoucherörelsens arbete för Transaqua på engelska här

Läs mer om Transaquafrågan som EU-kommissionen avvisade: http://larouchepac.com/node/28380

Läs en hemsida om Transaqua. Den är på italienska men har många länkar till videor och artiklar på engelska under rubrikerna multimedia och bibliografia http://www.transaquaproject.it/index.html