Tysk elpolitik stänger också kolkraften, ruinerar kommuner

För två år sedan beslutade Tyskland sig kuppartat för att avveckla kärnkraften. Det var den helt felaktiga konsekvens som drogs efter tsunami- och jordbävningskatastrofen i Japan som ledde till att kärnkraftverken i Fukushima havererade. I Tyskland, som varken har problem med jordbävningar eller tsunamis, stängdes omedelbart sju av sjutton kärnkraftverk. 2015 kommer man enligt beslutet att börja stänga de resterande tio kärnkraftverken.

Sedan 2010 har vind- och solenergi tvångssubventionerats i sådan grad att kol- och gaskraftverk i ökande takt drabbas av förluster och dess ägare har börjat prata om nedläggning av produktionen för att den inte längre är lönsam. Detta är en avsiktlig och brottslig politik som kommer att leda till att energiförsörjningen hotas, att kommunerna ruineras och att befolkningens levnadsstandard drastiskt sänks.

Varför hotas också kolkraftverken av nedläggning? När elbörsen i Leipzig (EEX), vars politik är inställd på att gynna "alternativ el", handlar mycket mer än normalt med el från vind och sol (som sagt, den säljs starkt subventionerad), sjunker elpriserna. När detta händer blir kol- och gaskraftverkens el för dyr, och de drivs med stora förluster.

Den 7 juli hände just detta. Solen sken överallt och solpanelerna (eller som de heter i Tyskaland: fotovoltaikanläggningarna) producerade 22 gigawatt el. Elpriset på EEX föll till under en cent per kilowattimme. För kol och gas är detta en katastrof eftersom inköp av råvaran (kol eller gas) till elproduktionen kostar mer än en cent per enhet. Till detta kommer andra driftkostnader. Det är heller inte så lätt att bara stänga av dessa kraftverk som en del inbillar sig. Om kapacitetsbelastningen sjunker under 40 procent, är det väldigt svårt att öka den igen. Ändå bildar dessa kraftverk och kärnkraftverken ryggraden i tyska ekonomin genom att garantera en säker elproduktion även när det inte blåser eller solen inte skiner.

Solskensdagen den 7 juli var bara en strålande dag, men liknande situationer uppstår ofta och har drivit kol- och gaskraftverken in i en svår kris. Ledande producenter som STEAG och EnBW har ansökt om att få stänga 15 kraftverk. RWE undersöker möjligheten att lägga ner 15 kraftverksenheter med en sammanlagd elproduktionskapacitet på 10 000 megawatt. EON funderar på att minska produktionen med 11 000 megawatt.

Ett antal planerade nya kraftverk har skrinlagts och några, där byggnationen är i gång, fortsätter man att bygga enbart för att det vore dyrare att avbryta. Man bygger trots att det står klart att dessa moderna kraftverk under nuvarande villkor kommer att gå med stora förluster om man överhuvudtaget sätter igång dem.

När de kommunala elproducenterna som behöver kol och gas blir satta ur spel av den gröna elen, drabbas de kommunala ägarna hårt av underskott i ekonomin. I Tyskland ska vinsten från de kommunala elbolagen återinvesteras i den kommunala budgeten. Nu kommer t ex det kommunala företaget RheinEnergie AG inte att kunna leverera de 60 miljoner euro som staden Köln redan planerat in i sin kommande budget. Om man börjar lägga ned dessa elverk kommer kommunerna att bli utan pengar från detta håll. För många kommuner som inte ens till hälften kan täcka sina utgifter med egna medel kommer krisen att bli ännu värre.

Läs mer om den miljöfascistiska kuppen i Tyskland 2011:
http://www.larouche.se/nyheter/2011/05/04/tysk-kupp-for-ny-folkmordspolitik-planeras


Läs om varför Klimatmötet i Köpenhamn kollapsades: http://www.larouche.se/nyheter/2010/01/27/klimatet-quot-soderns-klokhet-vann-quot