Amerikanska miljöpartiet stödjer Glass-Steagall

USA:s miljöparti stödjer ett återinförande av Glass-Steagall. I ett pressmeddelande den 19 augusti sade partiets ena språkrör Starlene Rankin följande:
- Glass-Steagalls upphävande 1999, som undertecknades av president Clinton, var en del av avregleringstendensen inom finanssektorn som gjorde slut på 50 år av relativ ekonomisk stabilitet. Tidigt på 1980-talet under president Reagan utlöste sparbankernas avreglering den första stora krisen. Partiledarna för båda de etablerade partierna har fortsatt stödja avregleringen med räddningspaket istället för fängelse för finansföretag som har gett sig in på ockerlån och svindleri med värdepapper.

Man påpekar i uttalandet att Glass-Steagalls upphävande "tagit bort brandväggen mellan bankverksamheter och finansbolagsverksamheter så att bankerna kunde förvandla riskfyllda lån till värdepapper. Detta motiverade bankerna att prångla ut lån, särskilt lån med räntetrösklar [låg eller ingen ränta först med chockhöjd ränta senare för att "hinna ikapp" betalningarna för lågränteperioden - ARM]" och subprimelån till personer som troligtvis inte kunde betala tillbaka dem - vilket var lånesvindleri. Dessa lån paketerades sedan ihop i värdepapper som gavs hög kreditsäkerhet trots sin giftighet."

Julia Willebrand är De Grönas kandidat för posten som revisor i New York City och en aktiv medlem i Occupy Wall Streets arbetsgrupp för ett alternativt banksystem. Hon tillade:
- Upphävandet tillät bankerna att utvidga sin finansverksamhet, vilket ledde till ökad konkurrens samt vårdslösa och ofta brottsliga finansbolagsaffärer för att skapa enorma kortsiktiga vinster - med minimalt ansvar oberoende om demokraterna eller republikanerna hade makten. Storbankerna har inte lärt sig någonting av sina misstag. De håller redan på att kräva att skattebetalarna finansierar försäkringar för deras oreglerade högriskhandel med derivat.

De Gröna förstår tyvärr inte helt principen bakom Glass-Steagalls möjligheter att kunna ta makten från Wall Street och återinföra det hamiltonska systemets kreditmöjlighet för en storsatsning på infrastrukturutbyggnad liknande Roosevelts New Deal. Det skulle återuppbygga den amerikanska ekonomin med massor med underleverantörer servade av ett väl fungerande bankväsende med många banker. I stället ser De Gröna Glass-Steagall som möjlighet till utvecklingen av lokala och allmänt ägda banker för sitt "Gröna New Deal".

Occupy Wall Streets arbetsgrupp i USA för ett alternativt banksystem har tidigare aktivt följt LaRoucherörelsens arbete om ekonomi.


Läs pressmeddelandet på engelska från De Gröna i USA: http://www.gp.org/index.php/newsroom/press-releases/details/4/637.html

Läs mer på svenska om Glass-Steagall här: http://larouche.se/gs