USA:s storbanker stjäl 30 miljarder dollar från städer

USA:s sex storbanksbrottslingar, nämligen JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo samt deras tjuvkompisar, har stulit över 30 miljarder dollar från lokala förvaltningar på delstats- och kommunal nivå genom manipulerade ränteswapavtal sedan ungefär 2005. Rikträntan LIBOR som är avgörande för dessa swapavtal, manipulerades av dessa banker till sin förmån.

Swapparna som marknadsfördes som ett sätt att spara pengar på räntekostnader för offentliga medel, har möjliggjort en plundring på över 100 miljoner dollar per år vardera från några delstats- och kommunförvaltningar. Om förvaltningarna skulle försöka upphäva dessa avtal så skulle de bli skyldiga att betala mycket större summor till bankerna i form av s.k. uppsägningsavgifter. För att kunna genomföra dessa betalningar har de lokala förvaltningarna tvingats skära ner på livsviktiga sociala tjänster och infrastruktur, vilket gör att medborgare dör. Mars 2010 gav Servicarbetarna fackförening (Service Employees International Union - SEIU) ut en rapport som hette "Storbankerna pressar miljardvister från offentliga budgetar". I rapporten anger man den årliga nettosumman som delstaten, staden eller offentliga inrättningen fick betala ut till bankerna pga ränteswappavtal.

Nedan finns en lista från rapporten över swappbetalningarna som några förvaltningar betalar varje år (dessa summor kommer från 2010 och de flesta betalar lika mycket nu). Varje fall är ett exempel på brott mot mänskligheten:

Årliga swapbetalningar för offentliga organ (miljoner dollar/år)

Delstaten Kalifornien 135,2
Samtliga lokala förvaltningar i Kalifornien 229,5
Delstaten New Jersey 118,4
Staden Detroit 107,1
NY Metro Transit Authority 103,7
Delstaten New York 102.0
Staden Philadelphia 94,4
Staden Chicago 66,9
Delstaten Illinois 57,7
Chicagos kommunala skolor 35,7
Denvers kommunala skolor 34,7
Staden Denver 33,9
Pennsylvania Turnpike 26,4
Staden Charlotte 22,7
Staden Baltimore 18,5
Delstaten Massachusetts 18,5

Alla offentliga organ 1 615,8

De sex storbankbrottslingarna, tillsammans med Royal Bank of Canada,
Deutsche Bank m.fl. är motparterna för dessa swappar. Om Glass-Steagall skulle återinföras, skulle Wall Street försättas i konkurs. Men om det införs tillsammans med ett Hamiltonskt kreditsystem, så skulle dessa städer kunna överleva och utvecklas.

Se videon om Hur Glass-Steagall kan stänga Wall Street: http://www.larouche.se/nyheter/2013/08/12/hur-glass-steagall-stanger-wall-street