Wall Streets maffiametoder mot Glass-Steagall

Den organiserade brottslighet som kallas de ”systemviktiga” bankerna på Wall Street håller på att desperat försöka hindra återinförandet av Glass-Steagall. Det finns nu motioner i både senaten och representanthuset i Kongressen för att återinföra den lag som bankerna 1999 med lobbyarbete för minst 300 miljoner dollar lyckades avskaffa.

Hittills har resolutioner lagts fram i 26 delstatskongresser för att uppmana deras representanter i den federala kongressen i Washington DC att stödja Glass-Steagall. Ledande nationella organisationer för fackföreningar, lantbrukare och medborgerliga rättigheter har också krävt detta.

Som svar på det breda stödet för Glass-Steagall har Wall Street satt in en motattack på fyra fronter enligt välplacerade källor i Washington. Dessa rapporter stämmer och helt överens med det uppgifter som LaRoucheaktivister har mottagit.

För det första har de sex storbankerna på Wall Street (JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley och Wells Fargo) släppt loss sina lobbyister och branschorganisationer för att påverka de delstatspolitiker som stöder återinförandet av Glass-Steagall. Bevis för denna verksamhet har redan hopsamlats från Delaware, Minnesota, South Dakota och Kalifornien. På det stora nationella konventet för alla delstatskongressledamöter som hölls i Atlanta den 12-15.8, kom det horder av banklobbyister som klämde åt ledamoten som lagt fram Glass-Steagall resolutionen. Det var så hårdhänt att det slog tillbaka och andra ledamöter tog strid och gjorde frågan till den stora händelsen på konventet.

För det andra har ledamöter i både Representanthuset och Senaten i Kongressen i Washington DC personligen kontaktats av ledningen för de sex storbankerna ”The Big Six” och hotats med att förlora kampanjbidrag och med indragningen av tusentals bankjobb i deras distrikt om de inte lägger av att stöda motionerna för Glass-Steagall.

För det tredje har bankcheferna och andra toppchefer för de s.k. ”systemviktiga” ringt personliga samtal till kongressens ledande företrädare och andra inflytelserika personer som är för Glass-Steagall och framfört ytterligare hot om repressalier mot vare ledamot som fortsätter trycka på för Glass-Steagall.

För det fjärde har LaRouchePAC-aktivister som mobiliserar allmänheten för Glass-Steagall utsatts för fysiska attacker, vandalism, polistrakasserier och andra aktiva åtgärder för att motverka det växande stödet för att dela bankerna och kasta ledande förbrytare på Wall Street i fängelse. Dessa attacker har organiserats från plats till plats med utnyttjande av de bråkmakare som stått att finna och hyra in för att göra attackerna.

Enligt en välinformerad källa i Washington har Wall Street och Obamas Vita hus helt överraskats av den snabba ökningen av opinionen för Glass-Steagall. Det faktum att mer än hälften av landets alla delstatskongresser, inklusive New York och Kalifornien, har resolutioner på gång för återinförande av Glass-Steagall, indikerar en nivå av folkligt stöd som utgör ett existentiellt hot för de s.k. ”systemviktiga” förbrytarföretagen på Wall Street.

Det är ingen överraskning att storbankerna har tagit till maffiametoder för att slå tillbaka rörelsen för Glass-Steagall. Storbankerna skyddas mot åtal, som borde gjorts för länge sen, av Obamaadministrationen och Justitiedepartementet, som officiellt hänvisar till ”Holderdoktrinen” enligt vilken storbankerna och särskilt deras högsta chefer praktiskt taget har fått fribrev att stjäla och döda genom åtalsimmunitet. Justitiedepartementet har hänvisat till att dessa banker är s.k. ”systemviktiga” och därför inte skall åtalas eftersom det kan leda till att hela finanssystemet kraschar. Sedan Detroit gjort bankernas metoder allmänt kända, har de rent folkmordsartade konsekvenserna av bankernas metoder att manipulera LIBOR-räntan och ränteswappar för att plundra redan desperat pressade stadsbudgetar gjort det allt svårare för Obamaadministrationen att beskydda storbankerna mot den växande ilskan hos allmänheten. Dessutom är Wall Streets desperata metoder att attackera Glass-Steagall är brottsliga i sig.

Läs mer om den stora striden med storbankernas lobbyister på det nationella konventet för delstatskongressledamöter den12-15.8 i Atlanta på engelska på http://larouchepac.com/node/27737 och  http://larouchepac.com/node/27790

Läs mer om hur revolten mot Wall Street utvecklar sig: http://www.larouche.se/nyheter/2013/08/12/revolt-i-usa-mot-wall-street-samling-runt-banklagen-glass-steagall