Revolt i USA mot Wall Street: Samling runt banklagen Glass-Steagall!

Med tre motioner i kongressen i Washington växer rörelsen i USA för att återinföra Franklin D. Roosevelts banklag Glass-Steagall. Förutom den motion som lades i representanthuset i våras direkt när kongressen öppnade finns nu också två motioner i senaten. Den första stöds numera av 75 kongressledamöter och de två andra av tio senatorer. LaRouchePAC har mobiliserat också ute i delstaterna så att det nu finns resolutioner i 26 av USA:s 50 delstatskongresser. Stora folkrörelser stöder Glass-Steagall, t.ex. den amerikanska nationella fackfederationen AFL-CIO och den amerikanska nationella lantbrukarorganisationen NFU.

Aktiviteterna i delstaterna och kraftfull lobbying i Washington har tillsammans med de nya motionerna i senaten utlöst en omfattande debatt i medierna om bankdelning. Rader av kända ekonomer och bankmän gör tunga inlägg som få kan argumentera emot. I Storbritannien har Financial Times på ledarplats förespråkat Glass-Steagall vid tre tillfällen under juli månad.

När Detroit försattes i konkurs den 18 juli stegrades debatten dramatiskt eftersom det då blev klart för många kongressledamöter att det inte finns någon tid att förlora. Bankerna satte in en stöt som började driva människor i döden i en av USA:s storstäder – och många fler städer står på tur. I kongressen handlar det nu om att rädda liv.

Wall Streets och Londons banker har gått till motoffensiv där man emot sin praxis faktiskt uttalat offentliga hotelser. Storbanken J.P. Morgans egna tjänstemän gick öppet emot delstaten Delawares kongressledamöter när de den 20 juni behandlade en resolution till stöd för återinförande av Glass-Steagall. En av bankmännen förklarade för politikerna att resolutionen var "mycket opassande med tanke på att banken har 26.000 anställda i delstaten". Den högste chefen för J.P. Morgan Chase Jamie Dimon uttalade sig den 7 augusti mot Glass-Steagall i tidningen Oklahoma City Oklahoman. Dimon sa att han föredrog Obamas bankreform Dodd-Frank, som har större kryphål än en schweizerost. Samma dag meddelade banken att man blivit föremål för en ny utredning, gällande bedrägeri när man sålt sina bolånepapper till aningslösa kunder. Denna gång av en federal åklagare i Kalifornien.

Även om de effektivaste påtryckningarna sker i det fördolda, kunde det inte vara tydligare att Wall Street och London är medvetna om möjligheten att Glass-Steagall genomdrivs och berövar dem makten över den globala ekonomin. Wall Street är inte populärt i USA nu!

Läs mer om motionerna i senaten resp. ledaren i Financial Times på: http://larouche.se/nyheter/2013/07/20/ny-senatsmotion-for-glass-steagall-stods-av-ft

Läs om senator John Harkins motion i senaten på: http://larouche.se/nyheter/2013/05/19/glass-steagall-nu-aven-i-senaten-0

Läs om videon Hur Glass-Steagall stänger Wall Street: http://www.larouche.se/nyheter/2013/08/12/hur-glass-steagall-stanger-wall-street