Marcy Kaptur leder striden mot Wall Street i USA:s kongress

Marcy Kaptur, demokrat från industridelstaten Ohio, har ställt sig i spetsen för motattacken mot Wall Streets försök att återinföra den moderna formen av fascism. Det är hon som lagt in motionen i kongressens representanthus om att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall, vilken hittills har fått stöd av 75 ledamöter från olika partier. I ett särskilt tal för att rädda nationen från undergång mobiliserade hon i representanthusets plenisal den 23 juli ännu fler av sina kolleger att ställa sig bakom hennes motion.

– Samtidigt som staden Detroit plundras så gör plundrarna, i första hand J.P. Morgan Chase, otroliga vinster, sa hon i sitt tal, som följer här.

– Herr talman. 1999 upphävde kongressen tyvärr Glass-Steagall-lagen. I drygt sju decennier hade den lagen skyddat vår nation mot våldsamma spekulationer från investmentbolag och finanshajar på Wall Street.

– När dammluckorna öppnades mellan god banksed och hämningslös spekulation började Wall Street återigen spela med de amerikanska konsumenternas pengar. Se vad det har lett till, till den värsta recessionen sedan depressionen på 1930-talet, till en värld med den största förmögenhetsöverföringen från vanliga människor till Wall Street i USA:s historia; och penningströmmen fortsätter.

– Dina sparmedel och insättningskonton är det nästan ingen som pratar om. Gissa vem som tjänar pengar på dina pengar?

– Till minne av 80-årsdagen av Glass-Steagall-lagens införande måste kongressen rösta igenom motionen om "Återgång till god banksed" H.R. 129. Jag uppmanar alla ledamöter att ställa sig bakom vår tvärpolitiska motion om att återskapa dammluckorna som skyddade allmänheten från Wall Streets girighet …

– Glass-Steagall-lagen, även kallad Banking Act of 1933, infördes under 30-talets depression i en strävan att få tillbaka ordning och stabilitet i bankväsendet. Kongressmannen Henry Steagall och senatorn Carter Glass skrev lagen och genom dess införande inrättades insättargarantimyndigheten Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Lagen hindrade affärsbanker från att handla med värdepapper med sina kunders insatta medel.

– När den togs bort 1999 skapade Wall Street-bankerna, i vanlig ordning, återigen falska pengar helt hämningslöst. De använde dessa falska pengar till att köpa fler bolånebaserade värdepapper, paketerade till CDO, collateralized debt obligations.

– De flesta amerikaner visste inte ens vad dessa instrument var, men Wall Street-hajarna lyckades skinna dem genom att roffa åt sig i snitt 20 procent av värdet på deras fastigheter.

– I brist på regleringar kunde Wall Street proppa sig fulla bortom alla hållbara proportioner. De manipulerade amerikanska arbetares fondsparande och pensionskonton, och försäkrade sig därmed om att amerikanerna skulle få ta smällen när bolånebubblan sprack.

– Sandy Weill, som var med om att införa dessa galenskaper, som f.d. ordförande och vd i Citigroup, har bytt fot och uttalade sig på CNBC för ett återinförande av Glass-Steagall. ”Det som vi antagligen borde göra”, sa han, ”är att skilja ut värdepappershandeln från den regelrätta bankverksamheten, låta banker vara mottagare av insättningar, låta banker göra sådana saker som inte riskerar skattebetalarnas pengar.”

– Oh boy, jag önskar att han hade tänkt på det innan han gjorde det.

– Wall Street förvandlade vårt starka bankväsende till ett paradis för spekulanter. De kastade försiktigheten överbord, och bytte ut klokhet mot girighet. Dessa räknenissar gjorde enorma vinster åt banken. På det stora hela var den amerikanska allmänheten ovetande om deras hemliga förehavanden. Men Wall Street tog amerikaners surt förvärvade dollar och använde dem till att spekulera med komplicerade och riskfyllda instrument som till exempel derivat, och täppte till hålet med det värde det amerikanska folket förlorade på sina bostäder.

– Det sker nu en väldig anhopning av banktillgångar och enorm finansiell makt hos en handfull mäktiga institutioner som J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock. De gör enorma vinster, större än någonsin, som en följd av att det amerikanska folket har räddat dem. De gör faktiskt de största vinsterna i det här landet, vid sidan av oljebolagen.

– För femton år sedan var de sex största bankernas tillgångar ca 17 procent av BNP. Idag uppskattas deras tillgångar vara drygt hälften av BNP. Sex institutioner kontrollerar alltså en enorm och växande andel av vårt bankväsende och vår ekonomi. Och vårt lands framtid är därmed lagd i deras händer.

– Det här är för mycket makt koncentrerad på för få händer. Amerikanerna känner av det i lånerestriktionerna, den tröga fastighetsmarknaden och dess sänkta värden, det bristande intresset för sparmedel och insättningskonton, ekonomins svaga tillväxt och bristen på lönsamma placeringsmöjligheter. Det är faktiskt det amerikanska folket som subventionerar dem.

– 2012 redovisade J.P. Morgan Chase en rekordstor vinst på 21,3 miljarder dollar, jämfört med det föregående årets 19 miljarder dollar. För tredje året i rad slog bankjätten vinstrekord.

– J.P. Morgan Chases rörelseintäkter 2012 var nästan 100 miljarder dollar. Det skulle kunna täcka alla anslag till transportdepartementet, Nasa, National Science Foundation och till och med rädda Detroit.

– Vi kan ju titta på Detroit. I helgen lämnade staden Detroit in sin konkursansökan. Enligt nyhetsrapporteringen fattas det 18 miljarder dollar i Detroits kassa, varav omkring en tredjedel i pensionsfonderna.

– Tänk på vad finanskrisen tog från Michigan-borna, drygt 180 miljarder dollar, tio gånger mer än de skulder som staden Detroit brottas med, 180 miljarder dollar enbart i nedskrivna fastighetsvärden i Michigan.

– Vem ska betala tillbaka Detroit-borna i Michigan det som har tagits ifrån dem? Och det som togs var värdet på deras fastigheter. Där har vi ett litet räkneproblem.

– Jag säger till mina kolleger, ställ upp som medmotionärer på vår H.R. 129. Låt oss återinföra god banksed, och hålla spekulanterna borta.

Läs mer om stödet för Glass-Steagall i USA:s olika delstater på: http://larouchepac.com/glass-steagall
och se filmerna på: http://larouchepac.com/gsfilm

Se Marcy Kaptur i talarstolen i videon http://larouchepac.com/node/27479 eller besök hennes hemsida http://www.kaptur.house.gov/

Se filmerna om Glass-Steagall på svenska på: http://larouche.se/gs

Läs den svenska bruksanvisningen för bankdelning: http://larouche.se/artikel/bruksanvisning-for-en-bankreform-med-tre-steg